بایگانی برای :خوراک متنی این بخش عصبانی نیستم

سه‌شنبه 11th فوریه 2014 به علت فشارهای پشت پرده

جوایز فیلم “من عصبانی نیستم”از جشنواره فیلم فجر حذف شد

مدیران جشنواره فیلم فجر از رضا درمیشیان خواسته اند تا نامه‌ای به دبیر جشنواره بنویسد و در این نامه از رقابت در جشنواره امسال انصراف دهد....

فیلتر کردن مطالب

این سایت از نظر هویتی ملی-مذهبی ، اما از نظر حقوقی مستقل است.