بایگانی برای :خوراک متنی این بخش عدنان حسن پور

دوشنبه ۲۸ام مرداد ۱۳۹۲ در نامه عدنان حسن پور روزنامه نگار زندانی به حسن روحانی مطرح شد

ضرورت تغییر نگاه حکومتی به مسئله کردها

عدنان حسن‌پور، روزنامه‌نگار کرد ایرانی که هم اکنون در زندان سنندج به سر می‌برد، در نامه‌ای به حسن روحانی به بیان مطالبات مردم کردستان پرداخته است.

فیلتر کردن مطالب

این سایت از نظر هویتی ملی-مذهبی ، اما از نظر حقوقی مستقل است.