بایگانی برای :خوراک متنی این بخش عدنان حسن پور

دوشنبه 19th آگوست 2013 در نامه عدنان حسن پور روزنامه نگار زندانی به حسن روحانی مطرح شد

ضرورت تغییر نگاه حکومتی به مسئله کردها

عدنان حسن‌پور، روزنامه‌نگار کرد ایرانی که هم اکنون در زندان سنندج به سر می‌برد، در نامه‌ای به حسن روحانی به بیان مطالبات مردم کردستان پرداخته است.

فیلتر کردن مطالب

این سایت از نظر هویتی ملی-مذهبی ، اما از نظر حقوقی مستقل است.