بایگانی برای :خوراک متنی این بخش عبدالعلی بازرگان

دوشنبه 27th اکتبر 2014 ۴ روشنفکر دینی ضمن محکومیت شدید اسیدپاشی‌های اخیر:

مدرک و دلیل قاطعی برای اثبات وجوب “تفسیر رسمی از حجاب” وجود ندارد

عبدالعلی بازرگان، محسن کدیور، صدیقه وسمقی و حسن یوسفی اشکوری در بیانیه ای مشترک ضمن نقد حجاب اجباری٬ اسیدپاشی به صورت زنان و دختران را نتیجه زبان تهدید و تخویف و خشونت روحانیون و دولت‌مردان از تربیونهای عمومی از قبیل نماز جمعه، مساجد و صدا و سیمای حکومتی دانستند

دوشنبه 7th جولای 2014 نامه ی سرگشاده ۴ روشنفکر دینی به رهبر جمهوری اسلامی:

حصر غیر قانونی منتقدان، انحلال قانون اساسی است

شما عملاًًً با نقض گسترده‌ی قانون اساسی، کشور را با بحران‌های متعدد به پرتگاه استبداد مطلقه و حکومت خودکامه‌ی شخصی سوق داده و قوای امنیتی ونظامی را به اتکای ارز نفتی، بر مقدرات شهروندان مسلط کرده‌اید. در این صورت به خاطر داشته باشید که شما بزرگترین «برانداز جمهوری اسلامی» هستید.

دوشنبه 10th سپتامبر 2012 اعتراض شدید پنج نو اندیش دینی به اعدام مخالفان سیاسی به اتهام «محاربه»

شعله های بیداد در عدم تناسب جرم و مجازات

پنج نواندیش دینی:با توجه به اینکه برخی از شهروندان مخالف سیاسی به اتهام باطل محاربه در معرض اجرای حکم ظالمانه اعدام قرار دارند، ما خواستار توقف فوری حکم اعدام ایشان و اعاده دادرسی با حضور وکیلان مستقل ...

فیلتر کردن مطالب

این سایت از نظر هویتی ملی-مذهبی ، اما از نظر حقوقی مستقل است.