بایگانی برای :خوراک متنی این بخش شهروند تبریزی

سه شنبه ۲۰ام تیر ۱۳۹۱

بازداشت یک فعال دانشجویی در شهر تبریز

هفته گذشته فعال دانشجویی هاشم میرزاده توسط مامورین امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل گردید.

جمعه ۹ام تیر ۱۳۹۱

وحید راستگو شهروند تبریزی بازداشت شد

فیلتر کردن مطالب

این سایت از نظر هویتی ملی-مذهبی ، اما از نظر حقوقی مستقل است.