بایگانی برای :خوراک متنی این بخش سعدی افشار

جمعه 19th آوریل 2013 در گذشت تنها بازمانده‌ی سیاه‌بازی ایران و پیشکسوت تئاتر «تخت حوضی»

سعدی افشار هم رفت

سعدی افشار (سعدالله رحمت خواه) ساعت 12 ظهر جمعه 30 فروردین در سن 79 سالگی به دلیل کهولت سن و بیماری مزمن ریوی دار فانی را وداع گفت.

سه‌شنبه 18th دسامبر 2012

آغاز گلریزان برای سعدی افشار

با تشکیلی هیاتی متشکل از داوود فتحعلی بیگی، محمود عزیزی و اتابک نادری به عنوان معتمدین، گلریزان سعدی افشار بازیگر نام آشنای تئاتر آغاز شد.

فیلتر کردن مطالب

این سایت از نظر هویتی ملی-مذهبی ، اما از نظر حقوقی مستقل است.