بایگانی برای :خوراک متنی این بخش سردار رویانیان

جمعه 17th آگوست 2012 رویانیان:

شایعه افزایش سهمیه سوخت صحت ندارد

شایعه افزایش سهمیه بنزین شهریورماه از سوی رییس ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت تکذیب شد.

سه‌شنبه 26th ژوئن 2012 عقب گرد سردار

بازگشت پرسپولیس به سلطانیسم؟/علی پروین: استخاره کردم خوب در آمد،آماده ام روی نیمکت بنشینم

فیلتر کردن مطالب

این سایت از نظر هویتی ملی-مذهبی ، اما از نظر حقوقی مستقل است.