بایگانی برای :خوراک متنی این بخش سام محمودی سرابی

دوشنبه 8th اکتبر 2012 قشار بر روزنامه نگاران ادامه دارد:

سام محمودی به هشت سال حبس تعزیری و تعلیقی محکوم شد

سام محمودی ، روزنامه‌نگار به چهار سال حبس تعزيری، چهار سال حبس تعليقی و ۱۰ سال ممنوعيت از فعاليت‌های مطبوعاتی محکوم شد.

فیلتر کردن مطالب

این سایت از نظر هویتی ملی-مذهبی ، اما از نظر حقوقی مستقل است.