بایگانی برای :خوراک متنی این بخش سارا شریعتی

جمعه ۱ام خرداد ۱۳۹۴ چهار دهه پس از فتوای ارتداد شریعتی توسط برخی روحانیون

طلبه‌های قم مشتاقانه به سخنرانی سارا شریعتی گوش دادند

شاید عده‌ای از روحانیان حرفهای علی شریعتی را برنمی تابیدند اما سال‌ها بعد دخترش در یک مکان حوزوی _دانشگاهی توانست به آسودگی حرف‌هایش را بزند و مهم‌تر اینکه مخاطبان طلبه و غیر طلبه‌ای بودند که مشتاقانه چند ساعت گوش کردند.

پنج شنبه ۲ام آبان ۱۳۹۲ سارا شریعتی:

حساسیت مان را نسبت به فقر از دست داده ایم

این استاد جامعه‌شناسی دانشگاه تهران با انتقاد از جریان روشنفکری گفت: اصل فقر از فرط بدیهی بودن مغفول مانده و علما، نخبگان و روشنفکران ما بدان نپرداخته‌اند و در آکادمی و علوم اجتماعی ما نیز سرفصل نیست.

فیلتر کردن مطالب

این سایت از نظر هویتی ملی-مذهبی ، اما از نظر حقوقی مستقل است.