بایگانی برای :خوراک متنی این بخش سارا شریعتی

جمعه 22nd می 2015 چهار دهه پس از فتوای ارتداد شریعتی توسط برخی روحانیون

طلبه‌های قم مشتاقانه به سخنرانی سارا شریعتی گوش دادند

شاید عده‌ای از روحانیان حرفهای علی شریعتی را برنمی تابیدند اما سال‌ها بعد دخترش در یک مکان حوزوی _دانشگاهی توانست به آسودگی حرف‌هایش را بزند و مهم‌تر اینکه مخاطبان طلبه و غیر طلبه‌ای بودند که مشتاقانه چند ساعت گوش کردند.

پنج‌شنبه 24th اکتبر 2013 سارا شریعتی:

حساسیت مان را نسبت به فقر از دست داده ایم

این استاد جامعه‌شناسی دانشگاه تهران با انتقاد از جریان روشنفکری گفت: اصل فقر از فرط بدیهی بودن مغفول مانده و علما، نخبگان و روشنفکران ما بدان نپرداخته‌اند و در آکادمی و علوم اجتماعی ما نیز سرفصل نیست.

فیلتر کردن مطالب

این سایت از نظر هویتی ملی-مذهبی ، اما از نظر حقوقی مستقل است.