بایگانی برای :خوراک متنی این بخش رضا انصاری‌راد

یکشنبه ۲۶ام آذر ۱۳۹۱

رضا انصاری‌راد، روزنامه‌نگار زندانی آزاد شد

رضا انصاری‌راد، زندان سیاسی که اردیبهشت ماه سال جاری برای اجرای یک سال حبس تعزیری به زندان رفته بود امروز در میان بدرقه ی زندانیان سیاسی بند ۳۵۰ این بند را ترک کرد.

یکشنبه ۱ام مرداد ۱۳۹۱ در ماه رمضان ماه ضیافت خدا

کوشش آن حق گزاران یادباد!

دوشنبه ۲۵ام اردیبهشت ۱۳۹۱

وضعیت وخیم جسمی رضا انصاری‌راد در بند۳۵۰

به گفته‌ زندانيان در بند ۳۵۰، حملات عصبی وی به بيماری صرع شباهت دارد و در صورتی که زندانيان ديگر متوجه وضعيت او نشوند، احتمال بروز اتفاق ناگواری برای وی وجود دارد.

فیلتر کردن مطالب

این سایت از نظر هویتی ملی-مذهبی ، اما از نظر حقوقی مستقل است.