بایگانی برای :خوراک متنی این بخش رضا انصاری‌راد

یکشنبه 16th دسامبر 2012

رضا انصاری‌راد، روزنامه‌نگار زندانی آزاد شد

رضا انصاری‌راد، زندان سیاسی که اردیبهشت ماه سال جاری برای اجرای یک سال حبس تعزیری به زندان رفته بود امروز در میان بدرقه ی زندانیان سیاسی بند ۳۵۰ این بند را ترک کرد.

یکشنبه 22nd جولای 2012 در ماه رمضان ماه ضیافت خدا

کوشش آن حق گزاران یادباد!

دوشنبه 14th می 2012

وضعیت وخیم جسمی رضا انصاری‌راد در بند۳۵۰

به گفته‌ زندانيان در بند ۳۵۰، حملات عصبی وی به بيماری صرع شباهت دارد و در صورتی که زندانيان ديگر متوجه وضعيت او نشوند، احتمال بروز اتفاق ناگواری برای وی وجود دارد.

فیلتر کردن مطالب

این سایت از نظر هویتی ملی-مذهبی ، اما از نظر حقوقی مستقل است.