بایگانی برای :خوراک متنی این بخش حسن فرشتیان

سه‌شنبه 16th دسامبر 2014 روایت حسن فرشتیان از کارشکنی سفارت ایران در فرانسه علیه خود

آقای وزیر آیا «آن مَرد» واقعا رفته است؟

وزیر محترم امور خارجه توئیتر زده بود که «آن مرد رفته است»، شاید اگر او بود به باطل کردن امور آسمانی (عقد و طلاق ها) اکتفا می کرد و امور زمینى (وکالت حقوقی) را کاغذپاره ای می پنداشت که باطل کردنش را در شأن خویش نمی دانست، ولی مى گویند که آن مَرد رفته است. تردید جدی دارم که آیا «آن مَرد» واقعا رفته است؟

سه‌شنبه 12th ژوئن 2012 با حضور طیف های مختلف سیاسی برگزار شد

برگزاری مراسم بزرگداشت جنبش سبز در آلمان

فیلتر کردن مطالب

این سایت از نظر هویتی ملی-مذهبی ، اما از نظر حقوقی مستقل است.