بایگانی برای :خوراک متنی این بخش جماعت دعوت و اصلاح

چهارشنبه ۸ام آبان ۱۳۹۲ جماعت دعوت و اصلاح ایران حادثه تروریستی سراوان را محکوم کرد

این جنایت نفرت انگیز مسیر تحول خواهی دموکراتیک اهل تسنن را با چالش مواجه می کند

جماعت دعوت و اصلاح ایران تشکل سنی مذهب کشورمان درخصوص حادثه تروریستی سراوان بیانیه ای صادر کرد.

جمعه ۲۴ام شهریور ۱۳۹۱ اهدای تندیس به سیامند رحمان

دیدار جمعی از اعضای جماعت دعوت و اصلاح اشنویه با قویترین مرد پارالمپیک ۲۰۱۲

در این دیدار تأکید شد که کسب این افتخار تنها برای «سیامند» و خانواده‌اش نیست. بلکه این موفقیت برای همه‌ی ایران و بخصوص برای جامعه‌ی اهل سنّت و ملت کُرد است.

فیلتر کردن مطالب

این سایت از نظر هویتی ملی-مذهبی ، اما از نظر حقوقی مستقل است.