بایگانی برای :خوراک متنی این بخش جلیل شهناز

دوشنبه 17th ژوئن 2013 تسلیت سایت ملی مذهبی یه مردم و جامعه هنری ایران

جلیل شهناز استاد تار ایران درگذشت

صبح امروز، 27 خرداد ماه استاد «جلیل شهناز» از بزرگ‌ترین و سرشناس‌ترین نوازندگان تار سده اخیر در ایران درگذشت.

فیلتر کردن مطالب

این سایت از نظر هویتی ملی-مذهبی ، اما از نظر حقوقی مستقل است.