بایگانی برای :خوراک متنی این بخش جشن نوروز

دوشنبه 26th مارس 2012

جشن نوروز و موسیقی ایرانی مرهمی بر زخم های زلزله زدگان ژاپنی

جمعه 23rd مارس 2012 برای اولین بار صورت گرفت

برگزای جشن نوروز در پارلمان اروپا

بنا به ابتکار "احزاب سبز پارلمان اروپا و با همکاری "اتحاديه انجمن های ايرانی در اروپا"امسال برای نخستین بار جشن نوروز درتاریخ 20/3/2012 ، در یکی از ساختمان های پارلمان اروپا برگزار شد.

فیلتر کردن مطالب

این سایت از نظر هویتی ملی-مذهبی ، اما از نظر حقوقی مستقل است.