بایگانی برای :خوراک متنی این بخش جام جهانی

جمعه 6th دسامبر 2013

ایران با آرژانتین، نیجریه و بوسنی در جام جهانی هم گروه شد

تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی 2014 برزیل با آرژانتین،نیجریه و بوسنی هم گروه شد.

فیلتر کردن مطالب

این سایت از نظر هویتی ملی-مذهبی ، اما از نظر حقوقی مستقل است.