بایگانی برای :خوراک متنی این بخش بحران بی‌کاری

پنج‌شنبه 13th سپتامبر 2012 موج بی‌کاری ادامه دارد:

بیکاری ۱۴۰ کارگر کارخانه “فرو آلیاژ” خرم آباد

دبیر خانه‌کارگر، خرم آباد از بیکاری ۱۴۰ کارگر کارخانه "فرو آلیاژ" در پی اتمام قرارداد پیمانکار تامین نیروی انسانی این واحد تولیدی خبر داد.

پنج‌شنبه 13th سپتامبر 2012 اختصاص 25 درصد سهمیه استخدام برای خانواده شهدا در استان البرز:

«فرزندان شاهد با هر مدرک و تخصصی به کار گمارده می‌شوند!»

حسین بغدادی با اشاره به اینکه 25 درصد سهمیه استخدامی مربوطه فرزندان شاهد است، اظهار داشت: سه درصد سهمیه استخدام برای معلولین و 5 درصد سایر ایثارگران است. وی ادامه داد: استخدام فرزندان شاهد به صورت تخصصی صورت می گیرد و فرزند شاهد با هر مدرک و تخصصی به کار گمارده می شوند.

شنبه 14th آوریل 2012 بحران ریشه‌دار بی‌کاری:

یک پنجم خانواده‌های ایرانی در سال ۸۹ حتی یک فرد شاغل نداشته‌اند

در سال ۱۳۸۹، در ۵ / ۲۲ درصد خانواده‌های ایرانی هیچ فرد شاغلی وجود نداشته است. بررسی‌های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از وضعیت اشتغال در سال ۸۹ همچنین نشان می‌دهد در این سال، ۴ / ۵۵ خانوارهای ایرانی دارای «یک‌نفر شاغل»، ۲ / ۱۷ خانوارها دارای «دو نفر شاغل» و ۹ / ۴ خانوارها نیز دارای «سه نفر شاغل» بوده‌اند.

فیلتر کردن مطالب

این سایت از نظر هویتی ملی-مذهبی ، اما از نظر حقوقی مستقل است.