بایگانی برای :خوراک متنی این بخش ایقان شهیدی

چهارشنبه ۲۳ام فروردین ۱۳۹۱

ایقان شهیدی برای اجرای حکم پنج ساله به اوین رفت

حکم ۵ سال حبس تعزیری ایقان شهیدی، از فعالین حق تحصیل، روز دوشنبه‌ هفته‌ جاری به اجرا در آمده است.

پنج شنبه ۱۷ام فروردین ۱۳۹۱

احضار ایقان شهیدی برای اجرای حکم

ايقان شهيدی، فعال حق تحصيل و شهروند بهائی برای اجرای محکوميت ۵ سال حبس تعزيری خود به زندان اوين احضار شد.

فیلتر کردن مطالب

این سایت از نظر هویتی ملی-مذهبی ، اما از نظر حقوقی مستقل است.