بایگانی برای :خوراک متنی این بخش امیر خرم

یکشنبه ۱ام مرداد ۱۳۹۱ در ماه رمضان ماه ضیافت خدا

کوشش آن حق گزاران یادباد!

جمعه ۱ام اردیبهشت ۱۳۹۱

دیدار خانواده آیت‌الله منتظری با خانواده‌های زندانیان

خانم طاهره منتظری و همراهانشان در ادامه دیدارهایشان با خانواده‌های زندانیان عقیدتی- سیاسی این بار به منزل عیسی سحر خیز،دکتر علیرضا رجایی و مهندس امیر خرم رفتند.
عیسی سحر خیز عضو شورای مرکزی انجمن دفاع از آزادی مطبوعات و مدیر مسئول روزنامه توقیف شده "اخبار اقتصادی " و ماهنامه توقیف شده "آفتاب "بود و در دوره ریاست جمهوری محمد خاتمی مدتی به عنوان مدیر کل مطبوعات داخلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی فعالیت داشت.

فیلتر کردن مطالب

این سایت از نظر هویتی ملی-مذهبی ، اما از نظر حقوقی مستقل است.