بایگانی برای :خوراک متنی این بخش امیر خرم

یکشنبه 22nd جولای 2012 در ماه رمضان ماه ضیافت خدا

کوشش آن حق گزاران یادباد!

جمعه 20th آوریل 2012

دیدار خانواده آیت‌الله منتظری با خانواده‌های زندانیان

خانم طاهره منتظری و همراهانشان در ادامه دیدارهایشان با خانواده‌های زندانیان عقیدتی- سیاسی این بار به منزل عیسی سحر خیز،دکتر علیرضا رجایی و مهندس امیر خرم رفتند.
عیسی سحر خیز عضو شورای مرکزی انجمن دفاع از آزادی مطبوعات و مدیر مسئول روزنامه توقیف شده "اخبار اقتصادی " و ماهنامه توقیف شده "آفتاب "بود و در دوره ریاست جمهوری محمد خاتمی مدتی به عنوان مدیر کل مطبوعات داخلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی فعالیت داشت.

فیلتر کردن مطالب

این سایت از نظر هویتی ملی-مذهبی ، اما از نظر حقوقی مستقل است.