بایگانی برای :خوراک متنی این بخش اعتراف

چهارشنبه 20th ژوئن 2012 منصوره اتفاق با اشاره به وضعیت جسمی نامناسب سعید مدنی در زندان

سعید زیر بار سناریوی بازجویان نرفت/همسرم مسئله ضرب و شتم را رد نکرد

همسر سعید مدنی در پاسخ به این سوال که آیا همسرش برای قبول اتهاماتش مورد شکنجه واقع شده است گفت:« وقتی من از سعید سوال کردم که آیا مورد ضرب وشتم قرار گرفته است او این مسئله را رد نکرد. ماه های اول برای او خیلی سخت بوده است تا اینکه با اعتصاب غذا توانست کمی وضعیتش را بهتر کند. او بازجویی های طولانی مدت در حد ۱۵ ساعت داشته است.»

فیلتر کردن مطالب

این سایت از نظر هویتی ملی-مذهبی ، اما از نظر حقوقی مستقل است.