بایگانی برای :خوراک متنی این بخش اعتراضات سیاسی

پنج‌شنبه 28th نوامبر 2019 سید محمدخاتمی:

به مردم ایران تسلیت می‌گویم

عمیقاً از جان‌باختن عده‌ای از هموطنانم متأسف و دردمندم و با آسیب‌دیدگان و بازماندگان جان‌باختگان، اعم از مردم و نیروهای مسئولِ حفظ نظم و امنیت، احساس همدردی می‌کنم و به مردم ایران تسلیت می‌گویم.

فیلتر کردن مطالب

این سایت از نظر هویتی ملی-مذهبی ، اما از نظر حقوقی مستقل است.