بایگانی برای :خوراک متنی این بخش استقلال

چهارشنبه 18th سپتامبر 2013 با شکست نماینده تایلند

استقلال ایران به نیمه نهایی جام باشگاه های آسیا رسید

استقلال ایران با پیروزی برابر نماینده تایلند به مرحله نیمه نهایی جام باشگاه های آسیا صعود کرد.

یکشنبه 26th آگوست 2012 در نامه ای خطاب به روسای جنبش عدم تعهد مطرح شد

کنشگران ملی- مذهبی خارج از کشور: شایسته نیست سکوت کنید!

کنشگران ملی - مذهبی در این نامه که به دو زبان فارسی و انگلیسی منتشر شده مفهوم نوین استقلال را در رابطه با استقلال رای ملت ها در اداره آزادانه کشورشان مورد تاکید قرار داده و از سران نشست خواسته اند...

فیلتر کردن مطالب

این سایت از نظر هویتی ملی-مذهبی ، اما از نظر حقوقی مستقل است.