بایگانی برای :خوراک متنی این بخش اخضر ابراهیمی

شنبه ۵ام بهمن ۱۳۹۲ اخضر ابراهیمی:

مخالفان پذیرفتند رو در روی نمایندگان دولت سوریه قرار بگیرند

اخصر ابراهیمی فرستاده ویژه سازمان ملل متحد و اتحادیه عرب جمعه ۴ بهمن ماه اعلام کرد مخالفان سوری قبول کرده‌اند که رو در روی نمایندگان دولت سوریه در کنفرانس سوریه حاضر شوند.

فیلتر کردن مطالب

این سایت از نظر هویتی ملی-مذهبی ، اما از نظر حقوقی مستقل است.