بایگانی برای :خوراک متنی این بخش احمد دانشپورمقدم

پنج شنبه ۲۶ام مرداد ۱۳۹۱ ناراحتی‌ قلب، آرتروز زانو و مشکل اعصاب

وضعیت جسمی محسن دانشپور حاد است

محسن دانشپورمقدم زندانی سیاسی ۶۸ ساله محکوم به اعدام که از ناراحتی‌های قلب، آرتروز زانو و اعصاب رنج می‌برد قدرت تحمل زندان را نداشته و باید هرچه زود‌تر آزاد شود.

یکشنبه ۱ام مرداد ۱۳۹۱ در ماه رمضان ماه ضیافت خدا

کوشش آن حق گزاران یادباد!

فیلتر کردن مطالب

این سایت از نظر هویتی ملی-مذهبی ، اما از نظر حقوقی مستقل است.