بایگانی برای :خوراک متنی این بخش مقالات ، مهمان ، صدگل

یکشنبه ۹ام بهمن ۱۳۹۰

پنج الگوی حمله نظامی به ایران

شنبه ۸ام بهمن ۱۳۹۰

اکبر گنجی و نقدهایش بر شریعتی

ایران و ایرانی در حال یک پوست اندازی کامل است و ایرانی خود را صاحب رایُ استقلال و اندیشه و به تبع آن محق در چون و چرا کردن و به چالش کشیدن هر آن چه که برای او به میراث گذاشته شده است می داند و این سنت نیکو در حال رشد و بالندگی است و البته تا بلوغ کامل رنج ها و مرارت ها می طلبد. نقد شریعتی نیز از این امر مستثنی نیست و شریعتی خوشبختانه آن قدر بخت با او یار بوده است که قریب به چهار دهه از سوی چند نسل مورد نقادی قرار گرفته و بگیرد و این نعمت کمی برای یک اندیشه نیست.

شنبه ۱ام بهمن ۱۳۹۰

به یاد زینب و زنان اسیر در بندمان

فیلتر کردن مطالب

این سایت از نظر هویتی ملی-مذهبی ، اما از نظر حقوقی مستقل است.