بایگانی برای :خوراک متنی این بخش گزارش ها و گفتگو ها

سه‌شنبه 21st آوریل 2020 میراث شوم جنگ هنوز قربانی می‌گیرد

۱۰هزار کشته و معلول؛ تلفات مین‌های جامانده از جنگ

از

 

جمعه 17th آوریل 2020 گفتگو با دکتر سبحانی

پیام من، پیام فروتنی است

از

 

پنج‌شنبه 16th آوریل 2020 کاظم فرج اللهی فعال کارگری

دولت به فکر سرپا ماندن بنگاه‌ها هست اما به فکر زیست طبقه کارگر نیست!

از

 

یکشنبه 12th آوریل 2020 مینو محرز:

همه دکان‌هایی که در کشور برای درمان کرونا بازشده، بی‌خودی است

از

 

پنج‌شنبه 9th آوریل 2020 چرا کارگران باید در فراغ سرپناه شب را به صبح برسانند؟

داغِ «مسکن اجتماعی» بر دلِ ۵ دهک پایین درآمدی

از

 

چهارشنبه 8th آوریل 2020 تحقیقات ما می‌توانست قبل از افزایش تلفات تبعات اجتماعی را پیش‌بینی کند

نظام سلامت برای متخصصان علوم اجتماعی جایگاهی قائل نیست

از

 

سه‌شنبه 7th آوریل 2020 کرونا آنقدر برای دولت بزرگ شده که مزد را رها کرده

دستمزد تنها چیزی است که کارگر را از انتهای چاه فقر درمی‌آورد

از

 

جمعه 3rd آوریل 2020 ویلیام اسکات لوکاس استاد علوم سیاسی و روابط بین‌الملل دانشگاه بیرمنگام

داروها فقط روی کاغذ تحریم نیستند

از

 

چهارشنبه 1st آوریل 2020 باید منتظر عواقب سوگ ابراز نشده ازسوی خانواده‌های متوفیان باشیم

مدیریت سوگ به اندازه مدیریت کرونا حائز اهمیت است

از

 

سه‌شنبه 31st مارس 2020 مومنی

درآمد ۵۰ درصد خانوارهای شهری کفاف هزینه‌ها را نمی‌دهد

از

 

فیلتر کردن مطالب

این سایت از نظر هویتی ملی-مذهبی ، اما از نظر حقوقی مستقل است.