بایگانی برای :خوراک متنی این بخش گزارش ها و گفتگو ها

یکشنبه ۱۰ام دی ۱۳۹۱ خواهر مصطفی نیلی زندانی تبعیدی به رجائی شهر در گفتگو با ملی-مذهبی:

زندانیان در مقابل انتقال غیرقانونی مصطفی مقاومت کرده بودند…

از

 

شنبه ۹ام دی ۱۳۹۱ مادر شبنم سهرابی که زیرماشین نیروی انتظامی شهید شد:

دیه نمیخواهم؛ آمران و عاملان محاکمه شوند

از

 

دوشنبه ۲۷ام آذر ۱۳۹۱ شیرین عبادی در گفت و گو با سایت ملی‑مذهبی:

قوانین تبعیض‌آمیز نشانه بی‌حرمتی به هویت انسانی زن ایرانی است

از

 

شنبه ۲۵ام آذر ۱۳۹۱ خانواده فعالین مدنی دربند در گفت و گو با سایت ملی-مذهبی:

بحران دریاچه ارومیه با زندانی کردن فعالین مدنی حل نمی‌شود

از

 

چهارشنبه ۲۲ام آذر ۱۳۹۱ گفت وگوی سایت ملی - مذهبی با دکتر ملکی پس از احضار به زندان

وجدان انسان باید خیلی منجمد شده باشد که بتواند سکوت کند

از

 

چهارشنبه ۱۵ام آذر ۱۳۹۱ گفتگوی سایت ملی- مذهبی با زینب پیغمبرزاده

دستاوردها و هزینه‌های کمیسیون زنان دفتر تحکیم وحدت

از

 

چهارشنبه ۸ام آذر ۱۳۹۱ گفتگوی سایت ملی - مذهبی با فاطمه گلزار وکیل و همسر محمد سیف‌زاده

سه بار امتناع از شرکت در دادگاه(انقلاب) غیرقانونی و فاقد صلاحیت برای محاکمات سیاسی

از

 

یکشنبه ۵ام آذر ۱۳۹۱ گفت و گو با دکتر احمد علوی

آیا دولت می تواند قیمت ارز را کاهش دهد؟

از

 

شنبه ۴ام آذر ۱۳۹۱ همسر دلیر ثانی ضمن اشاره به مشکلات همسر زندانی اش

با اتفاقی که برای ستار افتاد خانواده زندانیان نگران می شوند

از

 

پنج شنبه ۲ام آذر ۱۳۹۱ دکتر احمد علوی در گفت و گو با سایت ملی - مذهبی

پیامدهای تغییرات شتابان و ناگهانی بر اقتصاد ایران

از

 

فیلتر کردن مطالب

این سایت از نظر هویتی ملی-مذهبی ، اما از نظر حقوقی مستقل است.