پنج شنبه ۲۵ام دی ۱۳۹۳ , ساعت: ۱۰:۱۰کد مطلب : 72525 نسخه قابل چاپ

دکتر یزدی، پشتیبان جریانهای انقلابی

دکتر یزدی اگر چه با حمایت و پشتیبانی از این جربانها نقش بسیار مؤثری داشت اما جنبش مردم ایران نیازهایی فراتر از این داشت و دکتر یزدی و سایر شخصیتهای سیاسی ایران نتوانستند به یک نظریه سیاسی دست یابند که تحولات سیاسی کشور را با موفقیت به دموکراسی رهنمون شوند.

دکتر ابراهیم یزدی نزدیک به ۷ دهه در صحنه سیاسی ایران حضور فعال داشته و دارد. این حرکت از ۱۳۲۰ آغاز می شود تا اکنون ادامه می یابد.
در این هفت دهه در تاریخ معاصر ایران زمین رخدادهای فراوانی روی داده‌است. تحولات دهه ۲۰، جنبش ملی شدن صنعت نفت در ابتدای دهه ۳۰، اصلاحات ارضی، انقلاب سفید و جنبش ۱۵ خرداد ۴۲ جنبشهای مسلحانه و تحولات فکری و فرهنگی با محوریت زنده یاد دکتر علی شریعتی و نهایتاً انقلاب اسلامی و تحولات پس از آن تحولات مهمی است که دکتر یزدی در جریان آنها قرار داشته است. در این مسیر طولانی شکستهای تلخ و موفقیتهای چشمگیری وجود داشته است. و دکتر یزدی هم در بسیاری از این شکستها و پیروزی‌ها شریک بوده است. دکتر یزدی در دو دهه ۴۰ و ۵۰ به جریانهای مختلف مشاوره می‌داد و آنها را پوشش داده و پشتیبانی می‌کرد.
یزدی عضو مؤثر نهضت آزادی ایران و شخصیت کلیدی انجمنهای اسلامی خارج از کشور بود. و از نشریه نهضت مجاهدین که اخبار مجاهدین خلق را پوشش می‌داد نیز تا سال ۵۴ و تغییر ایدئولوژی مجاهدین خلق ادامه داشت. یزدی همچنین تا پایان عمر دکتر شریعتی از حرکت فرهنگی دکتر شریعتی حمایت کرد.
دکتر یزدی همچنین از سال ۱۳۵۶ نقش مهمی را در کنار آیت خمینی ایفا کرد و او را تا پس از پیروزی انقلاب همراهی کرد. این رابطه تا استعفای دولت موقت ادامه یافت. اما پس از استعفای دولت موقت و رودررو شدن نهضت آزادی با نظام جدید دکتر یزدی همانطور که پیش بینی می‌شد مهندس بازرگان را بر آیت الله خمینی ترجیح داد و حاضر به همراهی با حکام جدید نشد.
دکتر یزدی اگر چه با حمایت و پشتیبانی از این جربانها نقش بسیار مؤثری داشت اما جنبش مردم ایران نیازهایی فراتر از این داشت و دکتر یزدی و سایر شخصیتهای سیاسی ایران نتوانستند به یک نظریه سیاسی دست یابند که تحولات سیاسی کشور را با موفقیت به دموکراسی رهنمون شوند.


مخاطبان محترم، سایت ملی-مذهبی از دریافت نظرات سازنده شما برای بهبود کیفیت مطالب استقبال می کند. انتقادهای شما و راهکارهایتان می تواند تحریریه سایت را در افزایش کیفیت مطالب کمک کند.

این سایت از نظر هویتی ملی-مذهبی ، اما از نظر حقوقی مستقل است.