پنج‌شنبه 18th فوریه 2021 , ساعت: 01:02کد مطلب : 120093 نسخه قابل چاپ
سعید رضوی فقیه

 یاد آر ز شمع مرده یاد آر

 

 

در نیمۀ مهر ماه گذشته بنا به ضرورتی توفیق سفری دو روزه به خطۀ گیلان دست داد. در دیدار با دوستان از جناب آقای محمود شاددل بصیر سخن رفت که از کنشگران کوشای ملی مذهبی بودند و پیشینه ای قدیم و کارنامه ای قویم در سالهای پیش و پس از انقلاب داشته اند. در کمال ناباوری و افسوس شنیدم مدتهاست در سرای سالمندان لاهیجان مقیمند و از وضعیت خود نیز بنا به جهات متعدد رضایت ندارند. مشتاق دیدارشان بودم و با آنکه پیشتر توفیق آشنایی رو در رو نداشتم نام نیکشان را به دفعات شنیده بودم. فارغ التحصیل رشتۀ حقوق قضایی از دانشگاه تهران در دهۀ سی بود و رفاقت بی مفارقت با بزرگانی چون مرحوم مهندس سحابی و دیگران میداشت. هشت سالی هم در مقام مدیر کل ثبت احوال استان گیلان خدمت کردند و چنانکه دوست و دشمن شهادت داده اند مدیری بوده هم مدبر و متین و هم پاکدست و امین. از مال دنیا چیزی برای خود گرد نیاورده بود و آنچه را هم از ثروت و میراث خانوادگی نصیب داشت به محرومان بخشیده بود.

ظهر پنجشنبه شانزدهم مهر ۹۹ در آسایشگاه به دیدار این عزیز بزرگوار و منیع الطبع شتافتیم. از تنهایی ملول بود و دلتنگ اما شکیبا و شاکر. دیدار دوستانِ در دسترس و کسب احوال تندرستی یاران دوردست تنها خواسته و آرزومندی اش بود از نعمتهای این جهان ناماندگار. ضعف جسم و جانش قدرت ذهن و روانش را نمی پوشید. حافظه ای قوی و دقیق داشت و خاطرات دیر و زود را به دقت و با جزئیات باز میگفت. فاهمه ای عمیق داشت برای درک درست رویدادها و نسبتشان با هم. در کنار اینها عواطفی نازک و رقیق داشت حاکی از صفای باطن. وقتی با دلتنگی آمیخته به شوق دیدار از علیرضا رجایی سخن میگفت سرخی گونه ها و نم چشمانش گواهی صادق بود بر عواطف و احساسات پاک درون.

تاب آوردن آن شرایط و احوال که ایشان را بود برای همه سخت است و البته برای سالخورده ای بیمار چون وی به مراتب سخت تر. اما شکوری و شکیبایی از کف نمیداد و از مقام رضا و توکل فاصله نمیگرفت و این نیز نشانۀ توحید بود و ایمان. اگر اهلیت این اوصاف نمیداشت به مال دنیا پشت نمیکرد و از هست جهان گذرا به صفا در رفاقت و وفا در مرافقت قناعت نمیکرد.

از دیدار با جناب عزیز و دوست داشتنی اش ساعتی بیش نصیب نداشتم. بعد از آن اخبار احوالش را از برخی دوستان باز میگرفتم تا خبر درگذشتش را شنیدم. افسوس که چنین گوهرهای درخشانی از کف میروند بی آنکه قدر و قیمتشان را بشناسیم و این افسوس البته ما راست نه ایشان را که از مدح و مداهنۀ دیگران بی نیازند.

روانش شاد و بهره مند از رحمت کردگار
۶ بهمن


برچسب ها :

مخاطبان محترم، سایت ملی-مذهبی از دریافت نظرات سازنده شما برای بهبود کیفیت مطالب استقبال می کند. انتقادهای شما و راهکارهایتان می تواند تحریریه سایت را در افزایش کیفیت مطالب کمک کند.

این سایت از نظر هویتی ملی-مذهبی ، اما از نظر حقوقی مستقل است.