یکشنبه 17th مارس 2019 , ساعت: 11:03کد مطلب : 111652 نسخه قابل چاپ
کالبد شکافی یک اعتراض مدنی

چرا این،آن شد

۱- کمپین مبارزه با حجاب اجباری تا مخالفت با حجاب رفت اما چرا رفت؟مخالفت با حجاب اجباری حرکت خوبی بود که نیاز داشت که با شکل مدنی ادامه پیدا کند.اما اکشنی شدن این حرکت و موج رسانه ای که به این حرکت توجه کرد سازمان دهنده ان را به سوی چهارشنبه های سفید برد. چهارشنبه سفید موجی در اقشار معینی ایجاد کرد این حمایت راست حکومت ایران را به تقابل وا داشت. از این جا بود که ماجرایی شکلی گرفت که در گذشته هم با برخی از حرکات اعتراضی رخ داده بود.مقابله راست حکومت با این حرکت و نوع برنامه ریزی برای برخورد با این حرکت و کشاندن این حرکت به رفتاری ضدی با حجاب بود. می توان گفت که راست حکومت در این سیاست موفق شد اما علت موفقعیت او در رفتار بانی کمپین و رسانه ها و هم رفتار اصلاح طلبان باید جست.

۲- رفتار راست حکومت تا کنون این گونه بوده است که به دلیل دگم های شدید که براین جریان حاکم است اعتراضات مدنی را مدیریت تخریبی می کند در این مدیریت هدف ان است که طرف مقابل را به افراط یا ضدیت بکشاند تا بتواند با این اعتراض مقابله کند . این مقابله هم به معنی پیروزی بر اعتراض نیست بلکه کنترل آن اعتراض و هم هزینه زا کردن برای فاعلان آن اعتراض است.تا اعتراض را متوقف یا کم اثر در زمان تعیین شده بکنند.هزینه زا شدن اعتراض اصلی اساسی است که حکومت روی آن حساب راهبردی باز می کند.نتیجه آن فاصله عملی میان اعتراض و جامعه است.

۳- بانی اعتراض مقابله با حجاب اجباری که در قبل در کمپ اصلاح طلبان نظام فعال بود در برابر انتقادات عادت به اصلاح روش خود نداشت. روش کاری اصلاح طلبان روحیه رهبری طلبی و هم عادت به عدم انتقاد پذیری است . بانی این اعتراض با توجه به اقبال رسانه ها به سوی رفتاری هژمونیک رفت در این رفتار او با توجه به منافع برخی از سیاست های جریانات خارج از کشور به سوی برخورد با جریانی رفت که در درون نظام برای حقوق زنان تلاش در حد توان می کرد. مقابله با خانم های مانند مولاوردی و ابتکار و به چالش کشیدن این زنان در برابر حجاب در عمل راست حکومت را یاری رساند تا با جریان اعتراضی برخورد کند. برخورد عکس العملی بانی این جریان با زنان درون نظام که برای برخی از حقوق زنان تلاش می کنند ،بسیار ساده سازانه بود.


حوزه :
برچسب ها :

مخاطبان محترم، سایت ملی-مذهبی از دریافت نظرات سازنده شما برای بهبود کیفیت مطالب استقبال می کند. انتقادهای شما و راهکارهایتان می تواند تحریریه سایت را در افزایش کیفیت مطالب کمک کند.

این سایت از نظر هویتی ملی-مذهبی ، اما از نظر حقوقی مستقل است.