جمعه ۱۴ام خرداد ۱۳۹۵ , ساعت: ۰۳:۰۳کد مطلب : 94441 نسخه قابل چاپ

و خرداد به روز ۱۲ رسید!

وخرداد به روز۱۲رسید!
آن روز پدرودختربه طرزی تمثیلی واسطوره ای ما را ترک کردند.سوگواری برای مهندس عظمتی می خواست در قد وقواره خودش! وامید به آن که هاله خواهد ماند ودرکنارسایرسحابی هاباآن لبخندمهربان وقلب بزرگ یاری خواهد کرد واما چنین نشد ونشد! وسوگواری در هاله نیزادامه یافت!
آری دخترپاکی!همیشه با تمامی اعتراض به تو خیره می شوم !اصلاچرارفتی!چرابه این زودی ودرست در زمانی که باید پس از سحابی بزرگ می ماندی ماراترک کردی؟ولی گاهی نیزبارنج تمام می گویم چه خوب کردی که رفتی!رفتنت هاله جان باعث شده زشتی هاوبی اخلاقی هاکه توتابش را نداشتی بیش از این رنجورت نسازد !وخسته ترنباشی!رفته ای !وباآن همه مرام انسانی ومهرورزانه،خشونت هاعلیه یکدیکررا به تماشا ننشینی!
بدرقه ات ،بدرقه همیشگی مظلومیت وتنهایی بودو لباس ساده ات بستری که هر عاصی درآن آرام می گرفت .باتومعنی می شد اخلاق ومهرورزیدن ،باتومعنی می شد دیگری را دیدن ،باتومعنی می شددیگری رارعایت کردن،هم پای همه نشستن !گفتن شنیدن وتصمیم گرفتن!ای داوطلب بی ریاوبی منت کارمگرمن چندباردیده امت!اما برق صمیمیت چشمانت فصل بعدی رابطه باتوراآسان می نمود چراکه زلال وصاف تربیت یافته بودی!متبرک بادنامت ویادت!

منبع: صفحه فیس بوک نویسنده


حوزه :
برچسب ها :

مخاطبان محترم، سایت ملی-مذهبی از دریافت نظرات سازنده شما برای بهبود کیفیت مطالب استقبال می کند. انتقادهای شما و راهکارهایتان می تواند تحریریه سایت را در افزایش کیفیت مطالب کمک کند.

این سایت از نظر هویتی ملی-مذهبی ، اما از نظر حقوقی مستقل است.