یکشنبه 27th آگوست 2017 , ساعت: 04:08کد مطلب : 104794 نسخه قابل چاپ

هشدارهای مولوی عبدالحمید را جدّی بگیرید

✅چند هفته است مولانا عبدالحمید در نمازجمعه های زاهدان به دولت و حکومت انذار می دهد اهل سنت را نادیده نگیرید.
✅او از عدم دعوت خود به مراسم تحلیف دلخور بود. نه به خاطر شخص خودش چرا که دعوت او می توانست نمادین باشد. اما این همه داستان نیست. مولوی عبدالحمید هر هفته انتقاداتش نسبت به بی توجهی به اهل سنت تکرار می شود. البته با زبانی خیرخواهانه و مدنی. حرف کلی او در این چند هفته این است اولویت ما ایران است. باید نگاه مذهبی را کنار گذاشت و ملی فکر کرد و ملی اندیشید و رفتار کرد. او عدم به کارگیری اهل سنت در مدیریت کشو را ناشی از نگاه تند مذهبی می داند پس لزوم توسعه ایران را کنار گذاشتن این نگاه و احترام به حقوق بنیادین اهل سنت می داند. عبدالحمید معترض است به اینکه چرا اهل سنت نمی توانند در مناصب عالی ارتش قوه قضاییه دولت مسئولیت بگیرند.چرا نمی توانند با مشارکت خود به کشورشان خدمت کنند؟ حرف امام جمعه اهل سنت زاهدان واضح است. طبق قانون اساسی شهروندان ایرانی از حقوق بنیادین برابری برخودار هستند وتعلّق به مذهب نمی تواند آنها را از مدیریت کشور محروم کند.
✅در اینکه حساسیّت نسبت به کارگیری اهل سنت در مناصب عالی کشور وجود دارد شکی نیست اما بهتر است مسئولان نظام این سخن عبدالحمید را جدی بگیرند به خصوص در منطقه ای که شعله افراط گرایی سوزانی دارد:« اهل‌سنت را با خود همراه کنید و اجازه ندهید اهل‌سنت ناامید شوند تا با امید و انگیزه بیشتر به کشور خدمت کنند، زیرا ناامیدی زیان‌آور است و باعث سرخوردگی و ایجاد فاصله می‌شود.»
✅کناره گیری اهل سنت از فرآیند سیاسی اجتماعی کشور می تواند بخش عمده ای از آنها را منفعل کند و حس ملی گراییشان را تقلیل دهد اما خطرناک تر اینکه درصدی ولو کوچک از آنها را جذب گروه های تروریستی کند. مسئولان جمهوری اسلامی باید بدانند شاید توسعه و ساختن جایی سالها با خون جگر محقق شود اما تخریب و ویرانی و ناامنی تنها با گروه های کوچک و مسلح و اموزش دیده میسر است. “تحقیر” و “نادیده گرفتن” بغض آفرین است. محدودیت علیه اهل سنت کمک به افراط گرایان است و در مقام ضربه به منافع ملی است. حامیان این دیدگاه برای تروریست ها یارگیری می کنند. باید به سمتی حرکت کنیم که همه حس کنند شهروند ایرانند. قبل از شیعه بودن سنی بودن یا هر مذهب و کیش دیگری خود را ایرانی بدانند؛ جزهایی از یک کُلِّ به هم پیوسته که تنوّع در آداب زندگیشان فرصتی برای توسعه کشورشان باشد. برای رسیدن به این نقطه ایده آل رفتار با اهل سنت باید عادی باشد. به گروه های میانه رو میدان داه شود تا افراط گرایان منزوی شوند. اخباری که از تعداد زندانیان وابسته به گروه های تندرو منتشر می شود نگران کننده نیست؟ حتما باید چند عملیات تروریستی دیگر در ایران سازماندهی شود تا این بحث باز شود؟
✅در فرانسه در مورد جذب جوانان مسلمان به سمت گروه های تند رو ترویستی تحقیقات زیادی صورت گرفته است. بخش عمده ای از این تحقیقات تاکید می کنند ” ندیده شدن”” احساس تبعیض و شهروند درجه دو بودن ” عامل مهمی در جذب جوانانی است که اسلام رابه عنوان هویّتی برای دیده شدن اختیار کرده اند.
✅هنوز هم برای شنیدن صحبت های عبدالحمید که وفاداری خود را به کشورش اثبات رسانده دیر نیست. اهل سنت باید درسانه ها دیده شوند، به عنوان شهروندان ایرانی باید در مناصب عالی حضور داشته باشند چون حقّشان هست. آنها باید جذب جامعه شوند نه تنها اهل سنّت همه پیرروان مذاهب دیگر . باید همه قبل از مذهبی بودن یا تعلق به هر ایدئولوژی دیگری یاد بگیریم ایرانی هستیم . برای این مهم حکومت باید پیشقدم شود و ثابت کند ایران برای همه ایرانیان است.کلید توسعه ایران در این باور است.

منبع: کانال تلگرامی نویسنده


حوزه :

مخاطبان محترم، سایت ملی-مذهبی از دریافت نظرات سازنده شما برای بهبود کیفیت مطالب استقبال می کند. انتقادهای شما و راهکارهایتان می تواند تحریریه سایت را در افزایش کیفیت مطالب کمک کند.

این سایت از نظر هویتی ملی-مذهبی ، اما از نظر حقوقی مستقل است.