پنج شنبه ۲۳ام اسفند ۱۳۹۷ , ساعت: ۱۰:۱۲کد مطلب : 111608 نسخه قابل چاپ

نیروی ملی کیست؟

اغلب یکی از راههای گذار به دموکراسی ویا دسترسی به توسعه وجود حداقل یک نیروی ملی فراگیر عنوان می شود.
تولد نیروی ملی در ایران در وسیع ترین و جامع ترین شکل آن ،به دوران نخست وزیری دکتر محمد مصدق بر می گردد و اساسا او به مثابه یک شاخص در این خصوص تبدیل شده است.
اما دکتر محمد مصدق در نتیجه یک کودتا سرنگون شد و رژیم مستقر تلاش کرد از شکل گیری هر نوع جریان مشابه جلوگیری کند وعاقبت در نتیجه انقلاب سرنگون شد.
امروزه اما انتساب به نیروی ملی قدری وسیع تر ودر عین حال یک برند موجه سیاسی در حوزه عمل سیاسی شده است.
از اینرو وجه ممیزه یک نیروی ملی چیست؟
در یک نظم دموکراتیک عمده نیروها تبدیل به نیروی ملی می شوند ونظرات خود را در چارچوبی موجه وبر اساس آرا وایجاب عمومی پیش می برند.
اما در فصاهای غیر دموکراتیک ،شکل گیری نیروی ملی بسیار سخت است.
بنابراین نیروی ملی را در این جوامع بیشتر دارای پرنسبپ های ویژه ای که می توان آن را دلالتی بر ملی بودن نیرو گرفت.
خصلت اول دموکراتیک بودن است. خصلت دوم غیر وابسته بودن به بیگانه است وخصلت سوم داشتن رویکرد مسالمت آمیز در فرایند تغییرات است.
وجه مسالمت آمیز البته وحهی نسبتا جدیدتر در توسعه فرایند های مدنی تغییرات است ونافی ملی بودن برخی جنبش های مسلحانه دهه های گذشته نیست.
غیر وابسته بودن به معنای ارتباط با دولت های بیگانه یا نهادهای بین المللی نیست، اما اتکا واخذ کمک مالی قطعا نیروی سیاسی را از حالت ملی خارج می کند. طبعا در خواست تحریم موثر بر سرنوشت مردم ،نه دولت ها و یا در خواست حمله نظامی و موارد مشابه ویا حتی تلاش برای کودتا و… نیروی سیاسی را ملی بودن خارج می کند.
دموکراتیک بودن نیروی ملی تن دادن به رقابت دموکراتیک وپذیرش حقوق اقلیت در حوزه سیاسی وبرابری فرصت ها در حوزه عمومی بدون تبدیل آن به فضای اقلیت واکثریت است.
آیا در ایران نیروی ملی وجود دارد؟
هیچ نیرویی با داشتن یک یا حتی دو ویژگی به نیروی ملی تبدیل نمی شود. ملی بودن با فراگیری متفاوت است. زیرا برخی نیروها با تبلیغات بر فضای سباسی فابلیت هژمونی پیدا می کنند ودر نهایت نظمی غیر دموکراتیک را مسلط می کنند.
پس ملی بودن فارغ از ایدئولوژی یک پرنسیپ است ومی تواند سکولار، مذهبی ،چپ و.. باشد.
هر نیروی این ویژگی ها را کسب کند، حتی اگر تاریخش برخلاف آن باشد، ملی خواهد بود وبر عکس یک نیروی ملی ،ممکن است غیر ملی شود.
در ایران کنونی دایره نیروهای ملی وسیع تر از گذشته شده است اما فاقد انسجام است.
منبع: کانال تلگرامی نویسنده


حوزه :
برچسب ها :

مخاطبان محترم، سایت ملی-مذهبی از دریافت نظرات سازنده شما برای بهبود کیفیت مطالب استقبال می کند. انتقادهای شما و راهکارهایتان می تواند تحریریه سایت را در افزایش کیفیت مطالب کمک کند.

این سایت از نظر هویتی ملی-مذهبی ، اما از نظر حقوقی مستقل است.