جمعه 12th جولای 2019 , ساعت: 09:07کد مطلب : 113475 نسخه قابل چاپ

نیروهای ملی و دموکراتیک کردن ساختار قدرت

روابط غیردموکراتیک ساختار قدرت،قبل وبعد از انقلاب، روابط بین نیروهای سیاسی را دچار بی اعتمادی،تمایلات حذفی وعدم چارچوبی برای اتحاد کرده است.
این وضعیت به همراه ایزوله کردن ویا راندن خشونت آمیز نیروهای سیاسی از حوزه عمومی توسط دولت مستقر، پایگاههای ضعیف، مشتت وبا بعضا هیجانی وموقت را برای این نیروها به همراه آورده است. در مورد پایگاه هیجانی برخی نیروهها براساس وضعیت موقت خود دست به ارزیابی ضعیف از دیگر نیروها می زنند ویا می خواهند از طریق حذف سایر نیروها، وضعیت وپایگاه موقت را به وضعیت پایدار و دائمی تبدیل کنند. حاصل کار طبعا رویکرد دموکراتیک نخواهد داشت.
در انقلاب اسلامی نیز به رغم مشارکت همه نیروها ،شاهد تصرف قدرت توسط یک جریان و حذف سایرین بودیم. بی تردید این تجربه نباید مجددا تکرار شود.
برای رسبدن به شرایط پایدار ودموکراتیزه شدن ساختار قدرت ،بیش از هر زمان دیگری نیازمند یک دوره حائل هستیم. دوره حائل بیش از هر چیز از تصرف قدرت ،مبتنی برپایگاه یا خواست هیجانی یک یا چند نیروی ائتلافی جلو گیری می کند. از طرفی به جامعه فرصت می دهد تا نیروها وکیفیت ادعاها، رفتار وبرنامه های آنها را بشناسد . علاوه براین جامعه در تماس واقعی با نیروها به سمت آنها متمایل می شود تا از هژمونی حاصل از هیجان جلوگیری به عمل آمده وفرصت باز تولید روابط غیردموکراتیک مجددا فراهم نشود.
این دوره حائل ،همچنین امکان می‌دهد تا روابط نیروها براساس تجربه روابط دوران پهلوی وجمهوری اسلامی به صورت چرخ دنده ای مجددا تکرار نشود وفرصت عبور تاریخی از آن مناسبات غیر دموکراتیک تحت شرایط دموکراتیک جدید فراهم شود. به عبارتی همه نیروها روابط تازه ای را بر اساس وضعیت دموکراتیک تجربه کنند وبا یکدیگر فارغ از قضاوت گذشته در رقابت یا اتحاد قرار گیرند ومهم تر اینکه در شرایط برابر ،پایگاه خود را بازیابی وبازسازی کنند.
طبعا هر دوره حائلی، یک حامل ونیروی حائلی نیز نیازمند است. این نیرو باید کیفیت دفاع از حقوف بشر را به اثبات رسانده باشد. همچنین بیش از یک دوره بر مسند قدرت باقی نماند وباز گشتش به قدرت حداقل با یک فاصله ۵ ساله باشد.
کیفیت دفاع از حقوق بشر ،زمینه تخلیه روابط غیردموکراتیک وانتقام گیری را از نیروهای متمایل به تصرف قدرت می گیرد وبنیان استقرار دموکراتیزه کردن ساختار قدرت را فراهم می آورد.
این وضعیت در حوزه راهبرد تحول خواهی نیر پاسخگو خواهد بود.
منبع: کانال تلگرامی نویسنده


حوزه :
برچسب ها :

مخاطبان محترم، سایت ملی-مذهبی از دریافت نظرات سازنده شما برای بهبود کیفیت مطالب استقبال می کند. انتقادهای شما و راهکارهایتان می تواند تحریریه سایت را در افزایش کیفیت مطالب کمک کند.

این سایت از نظر هویتی ملی-مذهبی ، اما از نظر حقوقی مستقل است.