جمعه 4th آگوست 2017 , ساعت: 11:08کد مطلب : 104507 نسخه قابل چاپ

«مطالبات مدنی و دولت پاسخگو»

چکیده‌ای از سرمقاله‌ی شماره ۳۲ ایران‌فردا با عنوان «مطالبات مدنی و دولت پاسخگو»

🔴 اندیشه سیاسی، وابسته به مقوله‌ی فرهنگ و الزامات پیوسته به آن است. فرهنگ به تعبیری ساده «مشخصه و ماهیت پیوندهای اعضای یک گروه اجتماعی است». فرهنگ سیاسی که خود متاثر از فرهنگ عمومی ست، مجموعه‌ی نگرش‌ها و ارزش‌هایی است، که به فرایند و زندگی سیاسی شکل می‌بخشد. فرهنگ سیاسی در طول حیات سیاسی–اجتماعی یک ملت و تحت تاثیر عوامل مختلف اعم از وضعیت اقلیمی و موقعیت ژئوپولتیک، شرایط تاریخی، نظام اعتقادی، ساختار سیاسی–اجتماعی و بالاخره آداب و رسوم و سنت‌ها و اندیشه‌های سیاسی شکل می‌گیرد و سپس در فرایندی مستمر و دراز مدت نهادینه شده و از نسلی به نسل دیگر منتقل می‌شود.

🔴 یکی از محورهای آسیب‌شناسی این فرهنگ سیاسی، تسلط نگاه معروف به جنگ حیدری و نعمتی است. در فرهنگ سیاسی متمرکز بر «حکمران» و نه «حکمرانی» تلاش برای بهبود زندگی مردم با تسلط آدم خوب‌ها شروع می‌شود و با پیروزی آنها خاتمه می‌یابد. از این منظر وقتی آدم خوب‌ها حاکم و مسلط شوند چیزی برای مطالبه باقی نمی‌ماند.

🔴 روش دوم درباره‌ی حکمرانی یا چگونه حکومت کردن رویکرد پاسخگویی‌ست، از این منظر تعریف آدم خوب‌ها و آدم بدها میزان فاصله ،دوری و نزدیکی یا قرابت خونی و قبیله‌ای نیست بلکه برنامه‌ها و عملکرد آنها و تاثیر واقعی‌شان بر زندگی جاری جامعه است. بر این اساس حق و وظیفه‌ی جامعه‌ی مدنی طرح مطالبات و فشار برای پاسخگو کردن و وظیفه و مسئولیت دولت پاسخ‌گویی است. پاسخ‌گویی ویژگی برجسته‌ی دولت مدرن است و ضامن سلامت آن.

🔴 پاسخ‌گویی همچنین یکی از شش مولفه‌ی مهم حکمرانی خوب است که سالهاست از سوی بانک جهانی مطرح و به دولت‌ها توصیه می‌شود. پاسخگویی می‌تواند به عنوان یک فضیلت دربردارنده‌ی مجموعه‌ای از هنجارهای بنیادین برای عملکرد دولت‌ها باشد که بایدها و نبایدهای رفتار آنها را در برابر شهروندان تعیین می‌کنند. از زاویه‌ای دیگر رفتار پاسخگو سیاستی است که به دولتها پیشنهاد می‌شود تا در برابر نمایندگان مردم و جامعه مدنی اتخاذ کنند و موجب کارآمدی و بهبود کیفیت خدمات عمومی شود.

🔴 گفت‌وگو درون جامعه مدنی به همان اندازه مهم است که گفت‌وگوی جامعه مدنی و دولت. از طریق این تعاملات است که راه جامعه به سوی تفاهم، انسجام اجتماعی، تغییر، افزایش حقوق شهروندی، رضایت از زندگی، رضایت سیاسی، اعتماد به یکدیگر، تلاش برای ایجاد نظم اجتماعی بهتر، حمایت از آن و بالاخره نگرش‌های مثبت به جهان اطراف پدید می‌آید که همه اینها با بقای نهادهای دمکراتیک رابطه دارند. مطالبه محوری جامعه مدنی ما و پاسخگویی دولت جز تلاش برای مشارکت بیشتر به منظور ساختن ایرانی بهتر نیست.


حوزه :
برچسب ها :

مخاطبان محترم، سایت ملی-مذهبی از دریافت نظرات سازنده شما برای بهبود کیفیت مطالب استقبال می کند. انتقادهای شما و راهکارهایتان می تواند تحریریه سایت را در افزایش کیفیت مطالب کمک کند.

این سایت از نظر هویتی ملی-مذهبی ، اما از نظر حقوقی مستقل است.