پنج شنبه ۲۱ام بهمن ۱۳۹۵ , ساعت: ۰۵:۱۱کد مطلب : 101461 نسخه قابل چاپ

مدیریت موقعیت، چشم اندازفرو ریخته شهر

چشم انداز جهان شهر امن وایمن در آوار پلاسکو دفن شد. شهری که امنیت ومقاومتی در برابر بحران ها نداشته باشد نه سرسیزیش به کاری می آِید ونه شهری جهانی خواهد شد . تهران را باید در این سوء مدیریت ها در اکتشافات تاریخی جستجو کرد. معمولا در جستجوی شهرهای تاریخی ، هوشمندی در مدیریت شهری نمادی برجای مانده از تمدن به شمار می رود. آیا تهران نخستین پایتخت قانونی در منطقه واجد این ویژگی ها است؟ حادثه فرو ریختن ساختمان پلاسکو معنایی جز فرو ریختن ساختار مدیریت شهری نبود. با اینحال علیرغم حساسیت افکار عمومی نسبت به این حادثه، مدیریت شهری به جای پاسخگویی درصدد برآمد تا با فرافکنی مقصران دیگری برای حادثه پلاسکو پیدا کند وعذر تقصیرا به هیچ روی بجا نیاورد.
مدیریت موقعیت در این شرایط بیش از مدیریت بحران برای تیم آقای قالیباف اهمیت پیدا کرد و افراد کم اهمیت عمدتا از جانب شهرداری موضوع را درافکار عمومی تشریح می کردند. در بحث مدیریت موقعیت، عدم پاسخگویی شاه بیت برخورد با این حادثه عظیم و سوء مدیریت آشکار شده در رویه مدیریت شهری است.
متاسفانه آقای قالیباف گزارش حادثه را به بحث موقعیت خود گره زدند و حتی در مجلس شورای اسلامی نیز، گزارشی مخدوش وغیر قابل قبول ارائه کردند.
آنچه درکمیسیون شوراهای مجلس واعتراض به گزارش آقای قالیباف گذشت، باز هم نشان داد ایشان آنچنان در تک گویی پیش رفته اند که حتی اعتنایی به گزارش وزارت کشورنداشته اند وگمان برده اند که در یک محفل شخصی سخن می گویند .
در حادثه پلاسکو عمکلرد آتش نشانان قهرمان نقش کلیدی را ایفا می کرده است. این در حالی است با توجه به کمبود امکانات آنها از قدرت مانور کافی برخوردار نبوده اند. با این حال آقای قالیباف ضمن پوشاندن این ضعف که مربوط به عملکرد خود ایشان می شود سعی می کنند تا با جایگزینی دقایق رسیدن به محل حادثه بدون در نظر گرفتن کمبود امکانات و رفت و برگشت های آنها ، تصویری از سرعت و مهار ارائه کنند.
در تلاش آتش نشانان تردیدی نیست. اما درضعف مدیریت اقای قالیباف تردیدها به یقین تبدیل شده است. حادثه پلاسکو در دادگاه افکار عمومی مطرح وباز می باشد. برخلاف بحث املاک نجومی که سایر نهادها به کمک اقای قالیباف آمدند و صرفا بر پایه بی اطلاعی ایشان از نوع تخفیف ها اعمال رای کردند، در این مرحله اقای قالیباف مردم را از صحنه گزارش دهی خود حذف نمودند.
پرسش های بسیاری در این رویکرد شخص آقای قالیباف مطرح است؟ نخست اینکه مدیریت هوشمند ایشان که از داخل دفترشان واز طریق دوربین ها شهر را مرتب کنترل می کنند در حادثه پلاسکو چه جایگاهی دارد؟
مدیریت جهادی ایشان که رویکرد خدمت بی منت و سرعت در عمل را در پی دارد در ماجرای پلاسکو چه نقشی دارد؟
درحالیکه شخص ایشان درافتتاح یک زیرگذر نقش محوری دارند در حادثه پلاسکو چرا مقابل دوربین ها اعترافی به روبان گمشده خود نمی کنند و عذر تقصیر به جا نمی آورند؟
حادثه پلاسکو یک رویداد عادی نیست. همه شهروندان نسبت آینده خود در بحران های طبیعی نگران هستند. چرا شهردار تهران در نشست خبری عمومی پیشتاز نیست وتوضیحی در برابر نگرانی شهروندان ارائه نمی کند؟
حضور اقای قالیباف در کمیسیون شوراهای مجلس، فرصتی برای عذرخواهی ملی بود. فرصتی برای رفتن ابرومندانه واحترام به نگرانی مردم در مدیریت شهری و مدیریت بحران بود. پیامی برای تغییر و تحول در مدیریت شهری و مدیریت بحران بود.
آقای قالیباف تمام این فرصت ها وامید ها را برای حفظ موقعیت خویش صرف نمود وترجیح دادند جامعه در بستری از بیم نسبت به آینده وشهری غیر ایمن زندگی کنند .
گوشه ای از اوار پلاسکو را برای عبرت دیگران در موزه های شهری باید حفظ کرد .آقای قالیباف چه عذر خواهی بکنند وچه نکنند، بمانند یا بروند ، مدیریت شهری باید در مسیر تغییر وتحول جدی قرار گیرد. طبیعی است صدای این تغییر اقای قالیباف وبرخی حامیان ابشان در شورای شهر تهران نیستند.
اما افکار عمومی باید همچنان زنده بماند تا مطالباتش قربانی حفظ موقعیت نگردد.

منبع: پیام ابراهیم


حوزه :
برچسب ها :

مخاطبان محترم، سایت ملی-مذهبی از دریافت نظرات سازنده شما برای بهبود کیفیت مطالب استقبال می کند. انتقادهای شما و راهکارهایتان می تواند تحریریه سایت را در افزایش کیفیت مطالب کمک کند.

این سایت از نظر هویتی ملی-مذهبی ، اما از نظر حقوقی مستقل است.