یکشنبه 18th مارس 2018 , ساعت: 06:03کد مطلب : 107264 نسخه قابل چاپ

شجاعت در سیاست ایران فضیلت است…

✅”ادگار مورن ” فیلسوف فرانسوی حرف زیبایی دارد”: شما بدون مقاومت تنها یک حرفه یا شغل خواهید داشت اما با مقاومت زندگی خواهید داشت”.
می خواهم پیام عمیق و راهبردی “مورن” را عاریت بگیرم برای گوشزد این نکته به اعضای شورای شهر تهران که بدون مقاومت در مقابله با فساد فقط یک شغل خواهید داشت اما با مقاومت زندگی توام با عزت و احترام خواهید داشت.
✅نجفی اگر قرار بود با تلنگری از میدان به در برود بهتر بود قبول مسئولیت نمی کرد. میدان سیاست در ایران آنقدر پر پیچ و خم است که دانش و کاردانی به تنهایی کفایت نمی کند، سیاست در ایران به فضیلت شجاعت هم نیاز دارد. حتی می توان شجاعت را در صدر فضیلت های لازم برای شکستن سد افراط گرایان در مسیر توسعه دانست.
✅اصلاح طلبی مرام است، شغل نیست. هزینه می خواهد، کالای لوکس نیست. عطش برای کسب کرسی های مجلس و شورا بی بها نیست بهای آن ایستادگی در مسیر احقاق حقوق مردم است.
✅صورت مسئله ایران مشخص است. فساد خانمان برانداز در راس مسایل است. چاره آن نظارت پذیر کردن و شیشه ای کردن قدرت است تا “همه” در معرض دید “همه ” قرار بگیرند. این اصل حیاتی مخالف کم ندارد به خصوص کسانی که تکثّر در ایران را نفی می کنند و تقسیم قدرت را نمی پذیرند و در سودای سیطره تمام و کمال بر عرصه عمومی هستند. کسانی که به نام اصلاح طلبی این صورت بندی را می شناختند قرار نیست به نام اصلاح رای بگیرند و عافیت طلبی پیشه کنند. نمی شود بار نمایندگی مردم را تنها بر دوش محمود صادقی و چند نماینده دیگر گذاشت.
✅نجفی به خوبی می داند بهانه بیماری را افکار عمومی نمیپذیرد. مردم حامی او دلایل استعفایش را فشارهای بیرونی برای انصراف از مسیر مبارزه با فساد می دانند. نجفی در مرحله سخت و تعیین کننده ای از حیات سیاسی خود قرار گرفته:می خواهد مقاومت یعنی همان “زندگی” را برگزیند یا حرفه و شغلش را؟ پیش از این موسوی کروبی رهنورد، در برابر این دو راهی سخت، مقاومت را برگزیدند. کناره گیری نجفی یعنی اینکه حال هزینه دادن را ندارم. این حق اوست اما نجفی به خوبی می دانست در مبارزه با فساد این فشارها هستند. مقابله با فساد دوست و دشمن نمی شناسد. تاکید او بر استعفا می تواند به مرگ سیاسی اش منجر شود. او با تاکیدش بر کناره گیری “عادی بودن” را بر “خوشنامی” در تاریخ مبارزات سیاسی ایران بر می گزیند.
✅وظیفه شورای شهر از نجفی دشوارتر است. شورای شهر ابتدا موظف است از نجفی حمایت کند و از او بخواهد که بماند. صریح وشفاف دلایل استعفای نجفی را بگوید. از فشارهای پنهانی پرده بردارد. افکار عمومی را در این پرونده شریک و به مردم اعتماد کند.
✅شورای شهر در وهله دوم موظف است در صورت اصرار شهردار تهران، گزینه جانشین را محکم تر از قبلی معرفی کند. مسئولیت کناره گیری نجفی صرفا بر عهده خود او نیست بر عهده شورای انتخاب کننده او هم هست. شورای شهر در صورتی که نجفی نپذیرد می تواند اراده اش را برای مبازره با فساد با انتخاب گزینه هایی مثل صفایی فراهانی و ستاری فر نشان دهد.
✅تعامل ، رایزنی و گفتگو یک روی مهم سیاست است، اما روی دیگرش ایستادگی شجاعت و همراهی با افکار عمومی برای احقاق حقوق شهروندان است. تجربه راست افراطی نشان داده آنها به یک قدم عقب نشینی راضی نیستند. راست افراطی ایران پیشرونده، تهاجمی و بی رحم است. دنیای سیاست هم رایزنی می خواهد هم ایستادگی. برای همین شجاعت در سیاست ایران فضیلت است. شورای شهر و نجفی هر دو شجاع باشند…
@modjtabanajafifrance


حوزه :
برچسب ها :

مخاطبان محترم، سایت ملی-مذهبی از دریافت نظرات سازنده شما برای بهبود کیفیت مطالب استقبال می کند. انتقادهای شما و راهکارهایتان می تواند تحریریه سایت را در افزایش کیفیت مطالب کمک کند.

این سایت از نظر هویتی ملی-مذهبی ، اما از نظر حقوقی مستقل است.