دوشنبه 7th دسامبر 2020 , ساعت: 11:12کد مطلب : 119404 نسخه قابل چاپ
مجتبی نجفی

شانزده آذر: یادآوری تاریخی به سلطنت و ولایت

 

 

سلطنت طلبها روز دانشجو را نادیده میگیرند چون به خاطرشان می آورد آن کودتای ننگین را که حاصل همدستی شاه مستبد، کودتاگران انگلیسی آمریکایی و روحانیت ارتجاعی درباری بود. اوباما در کتاب خود میگوید آمریکا دولت منتخب دموکرات را سرنگون کرد تا دست به یک قمار بزرگ بزند. این قمار درست از آب درآمد و شاه منافع ما را تامین کرد. منافع آمریکا تامین شد تا نهضت ملی متوقف شود، مشروطه به کما برود و حاصل رهبری آنکه مشروطه را تعطیل و نظام تک حزبی برپا کرد شد انقلاب پنجاه وهفت.

جمهوری اسلامی شانزده آذر را در برابر هیجده تیر محتاطانه پاس می دارد تا جایی که بُعدِ ضد استعماری اش تقویت شود اما عامل احتیاطش اینجاست که شانزده آذر یادآوری میکند تاج رفته عمامه آمده، نظام شاهنشاهی رفته به ظاهر جمهوری آمده، شاه رفته شیخ آمده اما استبداد نرفته، همچنان هست قوی تر از دیروز.

تلاشها بی فایده است. آن سه شهید عزیز بزرگ‌ نیا، قندچی و شریعت رضوی هم مثلث منحوس استبداد شاهنشاهی، کودتاچیان انگلیسی آمریکایی و روحانیت ارتجاعی درباری را برای تاریخ رسوا کردند و هم به جمهوری اسلامی یادآوری میکنند صورت مساله استبداد همچنان هست و دانشگاه را با سلطه نمی توان خفه کرد همچنان که کل جامعه را. پس هر دو سیستم شیخ و شاه علاقه به روایت تاریخ تا جایی دارند که به دستگاههای تبلیغاتی سفیدسازیشان لطمه ای نخورد جایی که ” من و تو” در روایتی زرد و چیپ مختص آنانکه حوصله پژوهش ندارند آنگونه تصویری از یک سیستم استبدادی می سازد گویی عالم و آدم بسیج شده اند شاهنشاهی متاثر از افکار هانا آرنت را سرنگون کنند!!!! و صدا و سیمای میلی هم گمان میکند تاریخ به انتها رسیده و در جمهوری اسلامی متوقف شده.

روز دانشجو یادآوری به کودتاچی های مرداد سی و دو است که حکومتتان با خون، خیانت و ظلم احیا شد اما نماند و البته یادآوری به سرکوبگران دانشگاه و کلیت جامعه ایرانی است که فرصت های تاریخی برای جبران گذشته اندک هستند و به قول حافظ ” چنان نماند و چنین نیز نخواهد ماند”.

پینوشت  بازسازی شهادت سه آذر اهورایی” قندچی، بزرگ نیا و شریعت رضوی” توسط آزاده اخلاقی

0

برچسب ها :

مخاطبان محترم، سایت ملی-مذهبی از دریافت نظرات سازنده شما برای بهبود کیفیت مطالب استقبال می کند. انتقادهای شما و راهکارهایتان می تواند تحریریه سایت را در افزایش کیفیت مطالب کمک کند.

این سایت از نظر هویتی ملی-مذهبی ، اما از نظر حقوقی مستقل است.