چهارشنبه ۲۲ام فروردین ۱۳۹۷ , ساعت: ۱۱:۰۱کد مطلب : 107486 نسخه قابل چاپ

سوریه در آستانۀ حملۀ نظامی متحدان غربی

قرائن نشان می دهد که متحدان غربی، خود را برای حملۀ نظامی گسترده ای به خاک سوریه آماده می کنند. در این باره، دو موضوع از اهمیت برخوردار است. نخست اینکه چنین حمله ای چه تأثیری بر وضعیت کلی سوریه می گذارد و دوم اینکه آیا این حمله قابل پیشگیری است؟
در ابتدای امر به نظر می رسد که حمله قابل پیشگیری است و فقط روسیه می تواند مانع انجام آن شود. به گمانم به کارگیری زبان تهدید و هشدار در بارۀ آغاز جنگ جهانی سوم از طرف روسیه در ارادۀ دولت ترامپ و متحدانش برای حمله به سوریه خللی ایجاد نکند. روسیه برای جلوگیری از حمله، فقط می تواند پیشنهاد جدیدی برای پایان دادن به بحران سوریه ارائه دهد. این پیشنهاد برای متحدان غربی طبعاً باید وسوسه انگیز و حاوی امتیازات بزرگی باشد.
اعلام تاریخ مشخصی برای برکناری بشار اسد از قدرت، بسیار وسوسه انگیز به نظر می رسد! ظاهراً ولادیمیر پوتین هم شانسی برای بقای بشار اسد در انتهای یک روند سیاسی در سوریه قائل نیست؛ اما تا کنون جز در لفافه های دیپلماتیک به این موضوع اشاره نکرده است.
در این میان، برخی متحدان آمریکا در خاورمیانه بخصوص اسرائیل و عربستان، تضمین روسیه برای قطع حضور و نفوذ ایران در سوریه را حتی به برکناری بشار اسد از قدرت ترجیح می دهند و ممکن است برای پیشگیری از حملۀ نظامی، همین هدف را در تلاش های دیپلماتیک محرمانۀ خود دنبال کنند.
به نظرم روسیه هم از پایان نفوذ ایران در سوریه ناخشنود نیست، بخصوص اینکه ادامۀ این حضور، به صورت مانعی برای تثبیت نفوذ مسکو در سوریه در آمده است.
با این همه، این احتمال هم جدی است که روسها نخواهند و یا حتی نتوانند در جهت تعیین تاریخی برای برکناری اسد از قدرت و یا قطع نفوذ ایران در سوریه، به قدرت های غربی تضمین دهند.
در این صورت، به نظر می رسد که حملۀ نظامی متحدان غربی به برخی از اهداف استراتژیک در خاک سوریه قطعی باشد. این حملات اگر مانند حملۀ سال پیش آمریکا، محدود و زودگذر باشد، بعید است که در معادلۀ سوریه تغییری پدید آورد؛ اما اگر این حملات به عنوان آغازی از یک دخالت جدی و مستمر نظامی آمریکا و فرانسه و بریتانیا در بحران سوریه باشد؛ در آن صورت روند تحولات سوریه به سمتی متفاوت حرکت خواهد کرد.
به نظرم آمریکا و متحدان اروپایی اش هم می دانند که بحران سوریه در نهایت راه حل نظامی ندارد و از همین رو، احتمالاً حملات نظامی خود را معطوف به راه حلی سیاسی خواهند کرد تا ابتکار عمل در این زمینه را از روسیه و بخصوص ایران بگیرند.

منبع: کانال تلگرام نویسنده


حوزه :
برچسب ها :

مخاطبان محترم، سایت ملی-مذهبی از دریافت نظرات سازنده شما برای بهبود کیفیت مطالب استقبال می کند. انتقادهای شما و راهکارهایتان می تواند تحریریه سایت را در افزایش کیفیت مطالب کمک کند.

این سایت از نظر هویتی ملی-مذهبی ، اما از نظر حقوقی مستقل است.