یکشنبه 21st آوریل 2019 , ساعت: 09:04کد مطلب : 112191 نسخه قابل چاپ

روشنفکران و وظیفه مبرم حفظ حاکمیت ملی

نگاه انتقادی از ویژگی های جریان روشنفکری است. هرگاه به ضرورت شرایط ،روشنفکران در مقام خطیر دفاع از حاکمیت ملی قرار می گیرند به دلیل عدم انسجام ساختاری نمی توانند نقش یک اپوزیسیون ملی را بازی کنند ودر وجه ایجابی از مسائل بنیادی ومبرم پیش رو دفاع کنند.
تروریست خواندن سپاه پاسداران با توجه به نقش سپاه در صحنه سیاست داخلی ومنطقه ای ایران، دشواری های بزرگی را در مسیر اعمال حاکمیت ملی فراهم کرده است.
با اینحال واکنش هابه این موضوع در محدوده روشنفکران مستقل ملی ناظر بر محکومیت اقدام ترامپ به رغم هشدار به سپاه پاسداران در خصوص نقش آفرینی سیاسی واقتصادی در حوزه داخلی است.
این رویکرد ،بدیهی ترین روش در بین منتقدان مستقل و فاقد انسجام سیاسی وتشکیلاتی است.

در دو بیانیه مهم کنش گران سیاسی و مدنی وبیانیه جمهوری خواهان و موارد دیگر این نگاه بسیار پر رنگ دیده می شود.
موضوع اکنون مخالفت با نگاه به سیاست های ترامپ نیست. بحث بر سر یک نگاه تاریخی ضد امریکایی است که مبتنی بر ستیز است واستمرار همین نگاه اتفاقا در جمهوری‌اسلامی باعث امتداد و بلند تر شدن دیوار بی اعتمادی بین ایران و آمریکا شده است .
در اینکه از کودتای ۲۸ مرداد ،نقش مداخله گرانه امریکا ، عمدتا مخرب بوده است، شکی نیست. اما به رغم این موضوع ودر آستانه انقلاب ،مرحوم مهندس بازرگان تلاش کرد تا این رابطه ستیزگرانه را به دلیل رویکرد امریکا ودیگر قدرت های اروپایی در نشست گوادلوپ، در مسیر تدوام همکاری مثبت قرار دهد که متاسفانه نا تمام ماند و آثار منفی آن اکنون روشن شده است.
بی شک در این رویکرد ،مهندس بازرگان نقش یک سیاستمدار وابسته یا سلطه پذیر را بازی نمی کرد، بلکه او با علم به نقش مخرب گذشته غرب، تلاش داشت این رابطه را تا حد ممکن مثبت یا لااقل از شدت ستیزه جویی آن بکاهد.

در رویداد اخیر بار دیگر شاهد آن هستیم که روشنفکران مستقل گویا فرصتی پیدا کرده اند تا تمام تحلیل هایشان در مورد نقش امریکا ودولت ترامپ را در تولید ستم ملی و جهانی فهرست کنند و در قالب نقض حاکمیت ملی ایران بر آن بتازند. بدیهی است این انتقاد به دنبال توصیه همراهی نویسندگان بیانیه با دولت ترامپ نیست وبا آنها همدل است. اما نقد دولت ترامپ می توانست به صورت ایجابی صورت گیرد و دولت او را متوجه وجود نیروهایی دموکراسی خواه وصلح جو نماید واز اینکه از وجود این نیروها برای حل و فصل مناقشه ایران و آمریکا بهره جوید. نه آنکه با الترناتیو سازی تحمیلی ویا شیفت به سمت رقبای منطقه ای تصمیماتی بحران ساز اتخاذ نماید که در آینده هیچ نیرویی قادر به حل وفصل مسالمت جویانه آن نباشد.
پیام منفی که از این دو بیانیه به رغم تاکید برمخالفت با سیاست های داخلی نظام، استنباط می شود، این است که نهضت استکبار ستیزی ادامه دارد.
جوهر این رویکرد نتیجه یک بحران نظری سلبی محور است که رفع ستم جهانی را براعمال مثبت حاکمیت ملی ترجیح می دهد و آن را به دفاع از حاکمیت ملی ترجمه می کند.

واقعیت آن است که در نتیجه انباشت تاریخی فساد سیاسی واقتصادی ناکارآمدی ساختاری آن، کشورمان دیگر تحمل نقش پذیری عدالتخوانه جهانی را ندارد و ایفای نقش های منفی بدین نام نیز ، هر نوع ورود نظری یا ایجابی در این حوزه را لااقل برای چند دهه بسته است.
بنابراین تقدم دموکراسی خواهی ملی و هموار کردن مسیر گفتگو با طرف غربی و بویژه امریکایی به رغم همه تجارب تلخ گذشته ،اکنون خود یک وظیفه رادیکال ملی است. شاید در این مسیر نتوان خود دولت کنونی آمریکا را همراه کرد اما باید نشان داد ،نیروهای سیاسی ایرانی کوششان این است که در پیوستاری پایدار با جهان وغرب رابطه سازنده برقرار کنند.
روشنفکران ملی اکنون باید بکوشند تا در هموار کردن این مسیر ،گشایش تازه ای ایجاد کنند والا فهرست کردن کارنامه ترامپ کار سختی نیست والبته سخن تازه ای هم نیست. کیست ندادند که ترامپ به دنبال چیست ؟ اما نه ترامپ صدای کامل آمریکائیان است ونه صدای کل غرب.

در یکی از بیانیه ها بخشی از نواندیشان دینی نیز مشارکت داشتند. سخن ویژه با آنها نیز اینکه می توانند در انعکاس رویکرد مثبت بخش مذهبی جامعه ایران به تسهیل رابطه با جهان وپیدا کردن پایگاهی مثبت در جامعه امریکایی برای کاهش دیوار بی اعتمادی بین دو ملت کمک کنند ونشان دهند که مسیر مردم ایران در جهت صلح ومشارکت در توسعه و روند های علمی جهان در سایه دموکراسی قرار دارد و نیروهای مذهبی جامعه نیز با این مسبر نه فقط همدل که یکی از ارکان اساسی این فرایندهستند.
خلاصه اینکه روشنفکران ملی نباید نقش «مادورو»ی بدون دولت را بازی کنند.
منبع: کانال تلگرامی نویسنده


حوزه :
برچسب ها :

مخاطبان محترم، سایت ملی-مذهبی از دریافت نظرات سازنده شما برای بهبود کیفیت مطالب استقبال می کند. انتقادهای شما و راهکارهایتان می تواند تحریریه سایت را در افزایش کیفیت مطالب کمک کند.

این سایت از نظر هویتی ملی-مذهبی ، اما از نظر حقوقی مستقل است.