دوشنبه 17th آگوست 2020 , ساعت: 10:08کد مطلب : 118174 نسخه قابل چاپ
 اسامه ابو ارشید

حقیقتی که اکنون در تونس جریان دارد

اکنون نقش عربستان و امارات عربی با صحنه گردانی آمریکا ، اسرائیل وپادوی مصری علیه کشورهای عربی یعنی آزادی ،دموکراسی واستقلال وتخریب فرو پاچی سخت در جریان می باشد
ودر حال حاضرآنها روی تونس متمرکزشده اند چون این کشورتنهاباقی مانده از بهارعربی است که همچنان دموکراسی وانتخابات معنی دارد این‌ها می‌خواهند این روند را به هم بزنند.
اسامه ابو ارشید نیویسنده مقاله همین موضوع را توضیح داده است .
اما  اسامه ابو ارشید یک محقق غیرمقیم درمرکز تحقیقات ومطالعات سیاسی عرب است.وی دارای مدرک دکترای علوم سیاسی و فلسفه از دانشگاه لیسبون/انگلیس است و هم اکنون در واشنگتن در ایالات متحده اقامت داردوی ده ها مقاله و تحقیقات به دو زبان عربی و انگلیسی منتشر کرده است ، همچنین دو کتاب به عربی در مورد حماس و پیمان اردن و اسرائیل را مورد بحث قرار داده است.وی در چندین کنفرانس دانشگاهی شرکت کرده، واو اکنون در مرحله آماده سازی برای چاپ ، کتابی به زبان انگلیسی دارد ، با عنوان: “دیالکتیک مذهبی و سیاسی در اندیشه و عمل جنبش حماس” که توسط انتشارات Cambridge Scholars Publishing منتشر خواهدشد.واین مقاله را آقای علی سرداری به فارسی برگردانده است
متن :
بحران سیاسی در تونس را نمی توان خارج ازمحور توطئه ضدانقلاب دانست ،البته با توجه به اینکه در مقدمه آن امارات درجهت از بین بردن شانس وموفقیت هر آزمایش دموکراتیک در فضای عربی قرار دارد ، این بدان معنی است که دموکراسی خواهی تونس می تواند به الگویی تبدیل گردد وممکن است روزی دیگر عرب ها را برای برای گسترش آن فرا بخواند.در ضمن محورهای آن را ضد انقلاب هرگز فراموش نخواهد کرد که تونس پیشگام وکلید تغییروتحولات آن در منطقه بود ،که از طریق انقلاب یاس در اواخر سال ۲۰۱۰ بود که آغاز گردید، آنچه در آن زمان به نام بهار عربیشناخته می شود از تونس آغازشد،همان باعث گردید تا تخت ها را به لرزه درآورد ، و رژیم ها را سرنگون کند ویا نقشه های آن‌ها را به هم بریزد.با این حال ،زمانی که ضربات انقلاب های عربی پی در پی و سریع آن هم غیر دولتی بر پیکر این‌ها وارد شد،و در آن شرایط ضد انقلاب ها تعادل خودرا از دست دادند.
در همان راستا جنبش مردمی در بحرین است که از نظر نمادین روی سعودیها وامارات فشاربسیارسنگینی دارد،پیش ازبها عربی ،اینها در حیاط خلوت خود آرام بودند ، اما کنترل و مهار آن روند برای ایشان دشوار نمی باشداز جمله درمورد انقلاب مصر و پیامدهای آن،این به آن دلیل است که مصراز وزن وجایگاه مهمی در میان عربها برخوردار است واین توان را دارد تا تحولات گسترده منطقه ای رابه وجود آورد، از جمله در ساختار آگاهی عربی و ساختار بازنمایی های سیاسی به آنان اراء دهد،از طرفی این تحولات برای سیستم رسمی استبداد عرب خطرناک ترمی باشد.و از این رو ، مصر مورد توجه توطئه های محورضد انقلاب قرار گرفت ودرآن کشوردولت درسایه وپنهان به تبانی با محور ضد انقلاب پرداخت،زیرا ازنظرمبدء و منشاء،عضو اصلی این محور،دولت در سایه نقش اصلی رادر این جهت بازی کرد.دراین روند آنها بیشترین تلاش های خرابکارانه را روی مصر متمرکز کردند،از طرف دیگر تجربه نوظهور دموکراتیک در تونس فضای مناسبی رابرای نفس کشیدن وتحول ایجاد کرد،اگرچه این روند با روشی نگران کننده ای دارد پیش می رود.در ضمن با آغاز سال ۲۰۱۳ ، تونس وارد حلقه وهدف مستقیم ضد انقلاب قرارگرفت ، وبه همین خاطراقدام به ترور وکیل و سیاستمدار چپ ،شکری بلعید در ماه فوریه تونس راوارد یک بحران سیاسی گرداند این عمل وبا تحریک مستقیم محورهای ضد انقلاب وبا هماهنگی مزدوران داخلی تونسی آن‌ها این تروررا صورت دادند، در این روند جنبش النهضه رادر این ترورمتهم کردندواین نگاه را القاء نمودند که دست النهضه در کار بوده است که درآن موقع حکومت در اختیار این حزب که رهبری دولت ترویکا را برعهده داشت ،وارد حلقه هدفگذاری مستقیم شد.حمادی الجبالی چند روز پس از ترورمجبوربه استعفا از ریاست دولت گردید.
در ژوئیه ۲۰۱۳ کودتای نظامی در مصر رخ داد،از طرفی سرسختی در سوریه ادامه دارد،و هرج و مرج طلبان در یمن و لیبی موفق شدند آن دو کشوررابه سوی فرو پاچی سوق دهند،وپس ازآن و اکنون محورهای ضد انقلاب دوباره روی تونس متمرکز شده اند.، نمادگرایی تونس محدود به ستایش قدیمی برای تغییر در جهان عرب بسنده نمی‌کند، بلکه خطرناک تر از آن است ،چون تونس توانست از خودالگویی ارائه دهد وتبدیل به حاکمیت واراده جمعی گردد، ،و مشروعیت خود را از صندوق انتخابات بگیرد،علی رغم اینکه بسیاری از مشکلات در این مسیر وجود دارد.از جانب دیگراین روند درسنت رژیم های استبدادی قابل قبول نمی باشد.که جریان های اسلامی و سکولار با رنگ آمیزی متفاوت خود موفق به ارائه فرمول یک قانون مشترک گردند،وآن فراتر از ایدئولوژی باشد ، زیرا این برای آنها یک خطر قریب الوقوع محسوب میگردد ، و ممکن است آن ایده الهام بخش مردم عرب شود که آنهامشتاق آزادی می باشنداز این رو جای تعجب ندارد که بسیاری در تونس در متهم کردن کشورهایی مانند عربستان سعودی ومصربه ویژه امارات در ساختن و تغذیه تنش ها و اختلافات در کشور خود دریغ نمی کنندسیاستمداران تونسی بر این باورندکه امارات متحده عربی به مرحوم رئیس جمهورپیشین، الباجی السبسی ، رشوه هشت میلیارد دلاری برای درهم ریزی حزب اوندای تونس پیش نهاد داده بود ولی ایشان نپذیرفت ، السبسی در برابر اصرار محمد بن زاید برای گسترش هرج و مرج ،وبه خطر انداختن امنیت و ثبات کشورش خودداری کرد ودست رد به سینه او زد.
با در نظر گرفتن همه اینها ،فرض بر این است که رئیس حزب قانون اساسی آزاد تلاش می کند ،ونماینده آن خانم عبیرموسی وجناح پارلمانی وی برای مختل کردن اقدامات مجلس مشغول هستند، و با فراخوانی آنها برای سرنگونی مشروعیت کنونی ،به رهبری غنووشی می باشد،که این تحرکات آن‌ها ازبسترحکومت پیشین ناشی میگرددخانم عبیر موسی یک مقام سابق از حکومت بن علی می‌باشد ودرراهپیمایی قانون اساسی دموکراتیک حضورداشته است ،این حزب رئیس جمهور برکنار شده ، زین العابدین بن علی می باشد، به طوری که در سال ۲۰۱۰ ، وی به عنوان معاون دبیر کل زنان منصوب گردید او یکی از برجسته ترین مخالفان انقلاب تونس درآن دوره بود،و فیلم‌هایی که از او وجود دارد که او را نشان می دهد ،در اوایل سال ۲۰۱۱ ، هنگامی که او تظاهرات زنانه رامدریت می کرد وبه طرفداری ازبن علی شعار می داد وعکس های اورا بالا می برد.،و برخی از شانزده نماینده در پارلمان تونس واعضای سابق آن حزب هستند .همه اینها نشانگردر رویکرد آن‌ها به سمت محور ضد انقلاب می باشد، از سوی دیگراینها باعجله این خانم را در آغوش گرفتندوهمه اینها نشانگرآن است که خانم عبیرموسی در محور ضد انقلاب قرارگرفته، به ویژه اینکه اودارای زبان قوی نیز می باشد.تصادفی نیست به همین دلیل درهای رسانه های اماراتی،سعودی و مصربرای حمله به رهبر اخوان المسلمیندر تونس،یعنی غنووشی باز است ، از جانب دیگرکه این طیف می خواهد در پارلمان نیروها را علیه ریئس مجلس آماده نماید،تا خودشان ریاست مجلس را به دست گیرند.بسیاری در تونس از متهم کردن امارات ، عربستان سعودی و مصر برای ایجاد تنش و اختلافات ودسته بندیهای جدید در این کشوردریغ نمی کنندوآن را به زبان می آورند.
آنچه جرعت و امید به ما می دهد این است که تونس دارای شخصیت ها و احزاب سکولار، در شاخه های گوناگون حضور دارند، و از نظر عقیدتی و سیاسی با النهضهمغایرت دارند ، اما با وطن خود و انسجام اجتماعی ،و سیاسی آن نهآنها تلاش برای کشاندن تونس به کشتی جنایات بن زاید ، محمد بن سلمان و عبدالفتاح السیسی را رد می‌کنند ونمی پذیرندآنها همچنین از دامن زدن به جنگ داخلی در کشور خود امتناع می ورزند، و همچنین با روند دموکراسی مخالفت نمیکنند، در واقعیت عربی این نشان دهنده منبع غرور برای ما در واقعیت عربی استمدل های اماراتی ، سعودی و مصر امروز چیزی ارائه نمی دهند تا تونس بتواندآن را محترم شمارداینها کشورهایی سرکوبگر و ناکامی هستند که مرگ و ویرانی را در سراسر منطقه عربی کاشته اند.
یک مورد دیگر که برای ما امیدوارکنند ه است نباید آنچه از جانب رئیس جمهور ، قیس سعید اتفاق می افتد به آن،نگاه منفی داشته باشیم، قیس سعید آگاه به قانون اساسی است که با پیروزی درانتخابات ریاست جمهوری به مردم عرب بشارت داد، آنهم با زبان روشن عربی و با افتخار صحبت کرد.سعیدبهموزدورانوتوطئه گران،در تونس یادآوری کرد که آن‌ها می خواهند این کشور را به سوی هرج و مرج سوق دهند ، واو قول داد که هرگونه تلاش برای براندازی مشروعیت“(دموکراسی در تونس را دفع خواهد کردوی تأکید کرد ما امیدواریم موشکهای که به پرتابگرهای خود سوارند به سمت تونس شلیک نگردند،وی گفت تمامی این اختیارات را قانون اساسی به اوداده است.از سوی دیگرروی آوری آنها به نهاد پارلمان باهدف تضعیف آن می باشد، تا آنجا که برای بازگرداندن قدرت به اقلیت ای که برای ربود ن پارلمان تلاش می‌کنند مد نظرشان می باشد، در پارلمان موسی و حزبش این خط را نماندگی می نمایند ، وآنها به نوبه خود صرفاً ابزار اماراتی هستند که هیچ مطلبی خیری را برای تونس و مردم آن نمی خواهند.سعید درجریان بحث و گفتگوی تلویزیونی که درسال گذشته با رقیب خود برای ریاست جمهوری ، نبیل کاروئی همراه شده بود ، قیس سعید در پاسخ او عادی سازی با نهاد صهیونیستی را جنایت و خیانت بالاتوصیف کردآنچه عبیر موسی به همراه اعضای حزب قانون اساسی آزاد به نمایندگی از امارات انجام می دهد ، در جهت گسترش هرج و مرج در تونس می‌باشد واز بین بردن آزمایش دموکراتیک هستند، واز جانب دیگرحمله به جنبش النهضه با ادعای داشتن پیشینه اخوان المسلمین،این تنها بهانه ای برای کنار گذاشتن تجربه پیشگامی تونس است و بدین ترتیب ، رویای عرب که رهایی از پیوند استبداد و عقب ماندگی است را به فراموشی بسپارند.
منبع العربی الجدید


برچسب ها :

مخاطبان محترم، سایت ملی-مذهبی از دریافت نظرات سازنده شما برای بهبود کیفیت مطالب استقبال می کند. انتقادهای شما و راهکارهایتان می تواند تحریریه سایت را در افزایش کیفیت مطالب کمک کند.

این سایت از نظر هویتی ملی-مذهبی ، اما از نظر حقوقی مستقل است.