سه‌شنبه 12th مارس 2019 , ساعت: 03:03کد مطلب : 111561 نسخه قابل چاپ

جهان بهتری ممکن است

زنان در مقام انسان از طریق درگیری شعورمندانه با طبیعت و تاریخ و جامعه، بودن در جهان و در اصل هستی خود را درک می کنند. از این رو هستی انسانی آنان بر خلاف موجودیت خانوادگی و تاریخی قابل تقلیل به تاریخ تولد و وقایع مندرج درد زندگی و ساعت مرگ نیست. چیزی که زندگی انسانی را از زیست نباتی و جانوری متمایز می‌کند عنصر شعور است.

به مدد “شعور” هستی انسانی کیفیتی متمایز از هستن و بودن در جایگاه جانداران و ناانسان‌ها در طبیعت می یابد. شعور به منزله قابلیت ذهنی کمک می‌کند تا انسان در روشنگاه هر درگیری با جهان “هستی “خود را در یابد و همچنین از انواع در گیری‌ها برای خود تجارب زیسته و انضمامی جهت گسترش عرض و ارتقای کیفیت زندگی بسازد.

با این تعریف موانع و تهدیدهای مندرج در طبیعت و جامعه برای انسان شعورمند بیش از آن که موانعی از پیش موجود (مانند موانعی که در مسیر زیست طبیعی هر موجود جان داری قرار دارد ) باشند، موانعی برساخته از نوع مواجهه آگاهانه و اراده گرایانه او با طبیعت و جامعه جهت درک هستی پیچیده و شعورمند خویش در جهان است.

دراین برداشت انسان ترجیح می دهد به جای اینکه موجودی رام و اهلی یا جانور وحشی زنده اما فاقد شعور و درک هستی خود باشد در مقام انسان “جان” ورزی قرار گیرد که در چالش‌های ذهنی و عینی و درگیری‌های آگاهانه‌ای که جهت گریز از روزمرگی و رام شدگی برای خود ساخته؛ هستی شعورمند و متمایز خود از سایر جانداران و موجودات طبیعی و مصنوعی را رویت پذیر کند.

در طول تاریخ حیات انسان در کره زمین همواره آدمیانی بوده‌اند که انسان را از قفسه “موجودات” طبقه بندی شده فلاسفه که انسان را در طبقه حیوانی با برچسب حیوان ناطق یا حیوان سیاسی جای داده‌اند خلاص ساخته ودر مقام انسان ناطق کنشگر سیاسی مدنی و … هویت بخشیده اند.

زنان در پرتو چنین هستی‌های شعورمند مقتدر توانسته‌اند با تن نسپردن به رام شدگی و مقاومت به هر قیمت و به هزار دلیل در برابر بی عدالتی و بی اخلاقی زر و زور و تزویر؛ انسان را متوجه حضور چنین گوهر تابناکی در درون ذهن شان کنند و هستی شعورمند انسان را پاس دارند. اینان همان‌ها هستند که ماورای بایدها و نبایدهای رایج و روزمره “جان” های آگاه و عاشق و دردمندشان را باهستی پرشوروغوغای ستارگان در طبیعت پیوند می زنند و همچون کهکشان راه شیری و همچون ماهی که در آب دایما شنا می کند و از حرکت باز نمی ایستد در پیوندی فرا زمانی و مکانی با نسل پیشین و نسل این دوران و نسل بعدی پیوسته خود رابرای ساخت دنیای بهتر مجهز می کنند.
شرق


حوزه :
برچسب ها :

مخاطبان محترم، سایت ملی-مذهبی از دریافت نظرات سازنده شما برای بهبود کیفیت مطالب استقبال می کند. انتقادهای شما و راهکارهایتان می تواند تحریریه سایت را در افزایش کیفیت مطالب کمک کند.

این سایت از نظر هویتی ملی-مذهبی ، اما از نظر حقوقی مستقل است.