سه شنبه ۲ام بهمن ۱۳۹۷ , ساعت: ۱۲:۱۱کد مطلب : 110651 نسخه قابل چاپ

تولید کالای عمومی و دموکراسی

یکی از وظایف مهم نظام دموکراتیک، تولید کالای عمومی است. درواقع یکی از روشهای مهم توزیع عادلانه وتوسعه گرایانه یک نظم دمکراتیک، تولید کالای عمومی است.
کالای عمومی، کالایی که بخش خصوصی و بنگاهها تمایلی به ورود و احداث آن ندارند.
مثلا اگر یک بنگاه خصوصی ،تحقیقاتی در مورد گونه خاصی از سیب زمینی انجام دهد، قطعا ،فرمولاسیون آن را در اختیار عموم نمی گذارد ویا لااقل تا زمانی که تکنولوژیش قدیمی نشده باشد از افشای آن خود داری می کند.
اما در یک فرایند تولید کالای عمومی، دولت نتایج پژو هش های تحقیقاتی بخش کشاورزی را در اختیار عموم کشاورزان ذینفع می گذارد.
تولید کالای عمومی به بهبود عملکرد در بخش مورد نظر وبدون تبعیض منجر می شود.
مثال های تولید کالای عمومی فراوان هستند، اکثر برنامه های غربالگری پزشکی، واکسیناسیون ،ساخت بزرگراه، فرودگاه، راه آهن ،مدارس دولتی، دانشگاه دولتی ، برنامه های حفاظت از جنگلها ومراتع و شبکه های اب رسانی پائین دستی بخش کشاورزی پ… نمونه هایی از کالاهای عمومی هستند.
ویژگی مهم تولید کالای عمومی در رابطه با دموکراتیزه کردن ساختار قدرت، تقویت بدون تبعیض عملکردهای مختلف در جامعه است.
تولید کالای عمومی ، در مقابل توزیع رانت قرار می گیرد. هر گاه یک نظم سیاسی ،منابع عمومی را به شکلی پایدار در اختیار عموم قرار دهد، هم از ایجاد فاصله طبقاتی جلوگیری می کند، هم از انحصار در برخورداری منابع پیش گیری می شود وهم قدرت مجموع نیروهای جامعه با هم افزایش می یابد یا لااقل فرصت برابر در اختیار همه بدون تبعیض قرار می گیرد.
در واقع اگر فاصله ای ایجاد شود، حداقل ناشی از اراده ویا ناکارآمدی، ساخت قدرت نیست.
درآمد های نفتی ، مهم ترین منبع تولید کالای عمومی در ایران است. با اینحال طی چند دهه ،این درآمد ، صرفا ،در بخش تولید کالای عمومی به کار گرفته نشده است و در بهترین شرایط بخشی از آن به عنوان حقوق ودستمزد کارمندان به کار گرفته شده است.
البته اهداف ایدئولوژیک هم از منابع درآمدی نفت بی بهره نبوده است. نظام سابق هم برای اهداف منطقه ای ،از درآمد های نفتی در قالب ژاندارم منطقه استفاده می کرد واگر بقا داشت، گسترده تر هم می شد.
سیستم موجود هم در حوزه اهداف ایدئولوژیک ،از درآمد های نفتی استفاده می کند.
اما آنچه اهمیت دارد، ایران فرصت تاریخی طولانی برای انحراف در استفاده از منابع درآمد ی نفتی ندارد، بنابراین در آینده ،هیچ راهی دموکراتیک تر از سوق دادن منابع درامدهای نفت وگاز وسایر کانی های استراتژیک ، برای مصارف ،تولید کالای عمومی نیست.

منبع: کانال تلگرامی نویسنده


حوزه :
برچسب ها :

مخاطبان محترم، سایت ملی-مذهبی از دریافت نظرات سازنده شما برای بهبود کیفیت مطالب استقبال می کند. انتقادهای شما و راهکارهایتان می تواند تحریریه سایت را در افزایش کیفیت مطالب کمک کند.

این سایت از نظر هویتی ملی-مذهبی ، اما از نظر حقوقی مستقل است.