یکشنبه ۲۳ام اردیبهشت ۱۳۹۷ , ساعت: ۱۰:۰۲کد مطلب : 107863 نسخه قابل چاپ

براندازان جمهوری اسلامی کیانند؟

دراین چندروز تحولات بسیاری در ارتباط با ایران داشت هایم؛ تحولات خروج ترامپ ازبرجام و تحریکاتی که اسرائیل در مناطق تحت نفوذ ایران در سوریه دارد و حمله ایران به بلندیهای جولان در مقابل حملات اسرائیل . از وقایع واعتراضات دیماه۱۳۹۶ تا حدود یک ماه پیش ۳۰ میلیارد دلار پول از ایران خارج شده است. سرمایه های شخصی خرده مالکی وبعضأمتوسط که تبدیل به پول شد واز ایران خارج شد. درکنارخروج سرمایه اتفاق افتاده و بحران ارزی که پیش آمد. با توجه به گزارشهای میدانی تولیدکنندهای داخلی مثل صنف پوشاک با آنکه صنعت تحت فشارتوسط برندهای ترکیه ای است عمومأ کار خود را متوقف کرده اند. حتی اقشاری مثل صنف فروشندگان موبایل این مشکل را دارند که سرمایه خود را با دلار به نرخ روز بفروشند فردا نمیدانند با چه قیمتی باید بخرند.با توجه به این شرایط پیشبینی ما از وضعیت سیاسی چیست؟

وقتی آقای روحانی برجام را شروع کرد قرار بود برجام ۱، ۲، ۳ داشته باشیم و بعد مجلس خبرگان وجناح افراطی و دیگران مقابل تدوام برجام ها ایستادند. درحالیکه در متن برجام تأکید شده بود که ایران نباید موشکهای بالستیک که قادربه حمل سلاح های هسته ای است داشته باشدونیزسایرکانون های بحرانی منطفه.باخروج ترامپ ازبرجام آمریکا، الان دنبال قرارداد مکمل میگردند و میدانیم که در انتهای مسیر اروپا تسلیم میشود. هژمونی سیاسی_نظامی آمریکامدتهاست که به خطر افتاده است و به همین دلیل برخروج ازبرجام ومهاروتسلیم ایران وتحمیل دکترین خودبه سایرقدرتها مصر است. در حرکت نمایشی خود درحمله موشکی به سوریه هم اثبات کردکه بدنبال کسب هژمونی جهانی خوداست.اغلب تحلیل گران سیاسی معتقد بودند که تهدید آمریکا بلوف است ولی آمریکابه صورت نمادین این حمله را صورت داد درحالیکه انگلیس و فرانسه هم کنارش بودند. اگر بحران ایران با اسرائیل جدی شود، لزوماً ممکن است آمریکا در ابتدای کار با ایران درگیر نشود ولی اگر اسرائیل درگیر شودو ایران هم بخواهد متقابلاً بزند، آمریکا که از برجام بیرون رفته است میتواند وضعیت اجماعی برعلیه ایران راشکل دهدو نمیتوان روی حمایت روسیه و چین مطلقاً حساب کرد! دلیلی هم ندارد از ایران حمایت کنند. چین صادرات ۶۰۰ میلیاردی خود به اروپا و آمریکا را با نفت ایران که به راحتی میتواند جایگزین کند، به مخاطره نمیاندازد. تصویر شرایط بین المللی، منطقه ای و داخلی ایران و سیاستهای راهبردی مبتنی بر منافع ملی در این شرایط چیست؟

واقعیت این است که حساسیت موضوع پرداختن به این بحث را ضروری میسازد و آن این است که برانداز جمهوری اسلامی جناح انحصارطلب است. این جناح انحصارطلب همان خرده بورژوازی سنتی قبلی است که در دوره جنگ سر بلند کرد و وقتی بازگشت خواهان قدرت و ثروت شد. این همان چیزی است که گرامشی در مورد فاشیسم در ایتالیا میگوید. ازآنجاییکه خرده بورژوایی سنتی با بورژوازی سنتی تجاری ایران همداستان بود با همدیگر با هرگونه تحرک اقتصادی مقابله میکردند. یک وجه این مقابله را بهمن احمدی عمویی در اقتصاد سیاسی صندوقهای قرض الحسنه به خوبی عنوان میکند. به اسم اینکه نظام بانکی ربایی را قبول نداریم این صندوقهای قرض الحسنه را تشکیل دادند و رانتخواری را آغاز کردند. استراتژی آنها در طول زمان این بود که به تدریج عناصر اصلی تجارت را دست خودشان بگیرند. شعار مشترکشان این بود که مزیت نسبی ایران تجارت است. جالب این است که برخی ازجامعه شناسان بارویکردرادیکال مثل دکترپرویز پیران به این دام افتادند

هر امروپدیده مدرنی مرگ طبقاتی طبقه سنتی است. وقتی روابط تولید پیشرفته و بالنده ای وجود داشته باشد این روابط تولید طبقات را شکل میدهد و طبقات نمایندگان خود را در قدرت میخواهند. بورژوازی سنتی تجاری ایران درآغازپیدایش ونمودقدرتمندخودمادر بورژوازی صنعتی ما بوده است اما در طول زمان از همان دوران اول این تفکیک صورت گرفت. بخشی از ورحانیت شیعی که عقلگرا بودند به سوی دفاع از نوعی دولت ملی آمدند. میرزای شیرازی که شاگردشیخ مرتضی انصاری بود و نائینی که شاگرد میرزای شیرازی بود به این سو میآیند و اخباریها به سمت شیخ فضلالله نوری میروند. همانهایی که گرایش اخباری داشتند و به فضلالله نوری نزدیک بودند، آیت الله کاشانی را که در میانه ایستاده بود به طرف خودشان یعنی بازار میبرند. وقتی ولایت آقای خمینی را قبول میکنند برای این است که ولایت را قبول کنند همان اخباریگری است نه برای اینکه جمهوری را قبول کنند. در تمام این مدت هم موضعشان این است که روبروی جریان طبقات جدید بایستندو با این رویکرد مشهد را تسخیر میکنند. در مشهد با وجود آستان قدس رانت زیادی وجود دارد و هرکس آنجا را بگیرد میتواند از آن استفاده کند، آستان قدس درواقع بهره مالکانه میگیردو به اسم وقف و نذورات بهره مالکانه میگیرد


حوزه :
برچسب ها :

مخاطبان محترم، سایت ملی-مذهبی از دریافت نظرات سازنده شما برای بهبود کیفیت مطالب استقبال می کند. انتقادهای شما و راهکارهایتان می تواند تحریریه سایت را در افزایش کیفیت مطالب کمک کند.

این سایت از نظر هویتی ملی-مذهبی ، اما از نظر حقوقی مستقل است.