جمعه 15th فوریه 2019 , ساعت: 05:02کد مطلب : 111051 نسخه قابل چاپ

انقلاب اسلامی و نظم دموکراتیک

فرایند دموکراتیزه کردن نظام سیاسی پس از انقلاب در نخستین روزهای پیروزی آن متوقف شد ورفراندوم تعیین نظام جمهوری اسلامی به شکل آری ویا نه مهم ترین نشانه این موضوع است.
امروز پس از چهل سال کاملا روشن شده است نه تنها باید در تعیین نوع نظام برآمده از انقلاب ، همه گزینه ها به رای گذاشته می شد ، بلکه مهم ترین گزینه رقیب جمهوری‌اسلامی یعنی گزینه جمهوری دموکراتیک اسلامی ،بهترین روش هدایت مسیر انقلاب در چرخه دموکراسی در آن زمان بوده است.
در واقع مخالفت صریح آ یه ا… خمینی با این موضوع وفرم غربی خواندن آن ،در عمل راه را برای تثبیت حکومت یک طرفه روحانیت وگسست از نواندیشان دینی علاوه بر سایر همراهان غیر دینی انقلاب فراهم ساخت، وسیستمی برپا کرد که امروز تحت هیج شرایطی امکان نوزایی ندارد مگر آنکه از ایدئولوژی خود عقب نشینی کند.
آ یه ا… خمینی در طول دوران رهبری خود مرحله به مرحله برای هژمونی روحانیت از هیچ کوششی دریغ نکرد وحتی آیه ا… منتظری ،حاصل عمر خود را کنار گذاشت.
موضوع اما امروز صرفا به غلبه یافتن روحانیت بر نظم سیاسی برآمده از انقلاب اسلامی بر نمی گردد.
موضوع مهم این است که با فروکش کردن انگیزه های انقلابی وروبرو شدن نظام با مسائل واقعی، اکنون زمانه پاسخگویی است.پاسخگویی را هیج گاه نمی توان با اقدامات انقلابی جایگزین کرد. زیرا تاخیر در فرایند پاسخگویی، بحران مشروعیت را افزایش می دهد. اکنون این وضعیت بحرانی در کشور وجود دارد واین در حالی است که مکانیسم کارآمد پاسخگویی نیز وجود ندارد.
انباشت تاخیر در پاسخگویی ، نتیجه یک اشکال ساختاری است ودرون سیستم راه مناسبی برای اصلاح ساختاری وجود ندارد.
اگر ابتدای انقلاب ،جمهوری دموکراتیک اسلامی بر صدر می نشست ، اتخاذ راه حل ها برای نظام امروز راحت تر بود. هر چند دیگر زمانه چنین تجربه ای نیز به سر آمده است.
تجربه جمهوری اسلامی نشان می دهد ،تنها یک نظم دموکراتیک مبتنی بر جمهوری می تواند پاسخگوی مطمئن وبلند مدت نیازهای جامعه ایران باشد وهر روشی جز این ،نتیجه ای جز بن بست ساختاری به همراه نخواهد آورد.


حوزه :
برچسب ها :

مخاطبان محترم، سایت ملی-مذهبی از دریافت نظرات سازنده شما برای بهبود کیفیت مطالب استقبال می کند. انتقادهای شما و راهکارهایتان می تواند تحریریه سایت را در افزایش کیفیت مطالب کمک کند.

این سایت از نظر هویتی ملی-مذهبی ، اما از نظر حقوقی مستقل است.