پنج شنبه ۱۰ام تیر ۱۳۹۵ , ساعت: ۱۰:۰۴کد مطلب : 95308 نسخه قابل چاپ

اعتصاب غذای نرگس محمدی و چند سئوال

و نرگس محمدی بالاخره به اعتصاب غذارسید!

کم و  بیش همگان روش های نرگس محمدی را در فعالیت های گسترده مدنی اش می شناسند.
داستان نرگس داستان کسی است که از صبح اصلاحات درب همه نهاد های حکومتی را به صدادرمی آورد….نامه میدهد…سخنرانی می کند و..و…واما این باردست به اعتصاب غذابرده است.
صرف نظر از کسانی همه نرگس را قهرمان زن ایران می دانند و نیز صرف نظر از منتقدان دلسوزی که روش های او و نقطه های چالش و افشاگرانه او در مواجهه با نظام را نمی پذیرند وصرف نظرازمنتقدان بیرحم و یا بارحم….به او…..که همه می دانیم در چه شرایط داخلی و خارجی قرار داریم ….
و نیز این  گفتمان که درشرایط حساس ایران باید روش های نرم داشته باشیم و به منافع ملی ایران بیش از هرخواسته ای اهمیت دهیم …..اما گفتمان زندان وزندانی همچنان مارابه این حقیقت ساده فرامی خواند که چرا یک مادر با هر سطح نگاه امنیتی و..و..باید از صحبت کردن با فرزندانش محروم باشد؟
به خدا تلاش می کنم نه ازرگبارکلمات که از منطقی ترین راه ممکن با مسئولین سخن گفته شود وهم تلاش می کنم موقعیت استراتژیک وتاکتیکی نه فقط خود رابلکه همه رادرک نمایم….اما نمی دانم حداقل خواسته یک شهروند مسلمان یعنی گفتگو  با فرزندانش چرا باید در این سرزمین به اعتصاب غذا ختم شود؟
مسئولین البته دلیل ها دارند…..که بماند ….من و مای نوعی به عنوان زنان این سرزمین همیشه ساکت می مانیم تا به قول سقراط در این کهنه دیارقانون حاکم شود ولوبزرگترین ظلم ها در حقمان جاری شود…من امکان هیچ ملاقاتی را با نرگس ندارم چون درجه اول نیستم…نرگس به بچه ها نباید زنگ بزند چون ممکن است با تقی که ازنظر مسئولین مجرم است هم کلام شود……و نمی دانم این کلام که کلام یک پیرطریقت ونسبتا پختگی در عالم سیاست واوج میانه روی که مورد نقد دوستان صمیمی است چه بر سرنرگس می آورد؟ یا نرگس چه می خواهد بگوید؟
خلاصه کنم حتی نمی خواهم عواقب یک اعتصاب غذارا به یاد کسی آورم……اماهمه را رجوع می دهم به حقوق اولیه یک انسان ….حتی مسئولین را که بعضا درنهایت گناهکاری ومجرمیت به ما نگاه می کنند که درآرزوی ایران بهتر دست هرکس رامی فشاریم تا وضع بهترازاین شود…..
دوستانه بگویم دیروز وقتی خبراعتصاب غذای نرگس اعلام شد……که من هم تجربه ۴۰روزه واجباری اش را دارم………در یک دنیا اندوه،اشک ونگرانی …باخودم گفتم …ای خدای علی …وای ….باید این چالش به جایی برسد …علی که به قول خودش از خلخال فرورفته برزن یهودی درذمه حکومتش خواب آرام ندارد…از اعتصاب غذای برای تلفن مادروبچه ها چه رنجی می کشد!!!!
کلماتی که بخواهد برتن هیچ کس خلل واردنیاورد تنگ است……اماوقتی قانون و….راهی نمی گذارد یک نفردارد با جانش بازی می کند تا صدای بچه هایش رابشنود…..

منبع: صفحه فیس بوک نویسنده


حوزه :
برچسب ها :

مخاطبان محترم، سایت ملی-مذهبی از دریافت نظرات سازنده شما برای بهبود کیفیت مطالب استقبال می کند. انتقادهای شما و راهکارهایتان می تواند تحریریه سایت را در افزایش کیفیت مطالب کمک کند.

این سایت از نظر هویتی ملی-مذهبی ، اما از نظر حقوقی مستقل است.