یکشنبه 20th می 2012 , ساعت: 12:05کد مطلب : 9786 نسخه قابل چاپ

آیا این همه آزادی برای من بس نیست ؟!

آیا این همه آزادی برای من بس نیست ؟!

سکوت یا تبعید یا زندان !

من آزادم

آزادم که یکی را انتخاب کنم

آیا اینهمه آزادی برای من بس نیست ؟!

انگار به آزادی حریص شده ام !

انگار گذر عمر

مرا حریص کرده است !

اکنون من مانده ام که کدام را انتخاب کنم

آیا کدامیک

مرا به آرزوهایم می رساند ؟

آی آرزوهای من کجا هستید؟

آی آرزوهای من چه هستید ،

که دیوارهای سیاه سکوت

صخره های سخت و بلند تبعید

و میله های آهنین زندان ،

میان من وشما قد کشیده اند !

من اما از این فاصله ها

عبور خواهم کرد

با همتی بلند تر از دیوارها

با اراده ای سخت تر از صخره ها

و با شجاعتی

که میله های زندان را

به تعظیم وا می دارد

آری

من از این فاصله ها عبور خواهم کرد

وقتی که واژه های دفن شده در من

لحظه لحظه سبز می شوند ،

من چگونه سکوت کنم ؟

واژه ها را هر کجا که بکاری

سبز می شوند

در تن دیوارهای سکوت

در دل صخره های تبعید

در حجم میله های زندان

حتا

در جمجمه زندانبان

و سنگ سینه بازجوها !

من برای رسیدن به آرزوهایم

از تمام فاصله ها عبور خواهم کرد

من تمام فاصله ها را

سبز خواهم کرد

من آرزوهای خود را خوب می شناسم

آنها

ارزش اینهمه فداکاری را دارند

صدیقه وسمقی

۲۵ اردیبهشت ۹۱


برچسب ها :

مخاطبان محترم، سایت ملی-مذهبی از دریافت نظرات سازنده شما برای بهبود کیفیت مطالب استقبال می کند. انتقادهای شما و راهکارهایتان می تواند تحریریه سایت را در افزایش کیفیت مطالب کمک کند.

این سایت از نظر هویتی ملی-مذهبی ، اما از نظر حقوقی مستقل است.