بایگانی گزارش و گفتگو از: کامران بارنجی

دوشنبه 20th جولای 2020 در حوزه :
گفتگو با سعید مدنی

بحران پس‌ازکرونا پیچیده‌تر از بحران کروناست

 

گزارش / گفتگو از

فیلتر کردن مطالب

این سایت از نظر هویتی ملی-مذهبی ، اما از نظر حقوقی مستقل است.