بایگانی گزارش و گفتگو از: وحید خانه‌ساز

چهارشنبه 1st جولای 2020 در حوزه :
دف، تنبور، شمشال، دوطبل و طاس همچنان در خانقاه‌ها کاربرد دارند

جایگاه موسیقی در ادیان حذف نشدنی است

 

گزارش / گفتگو از

فیلتر کردن مطالب

این سایت از نظر هویتی ملی-مذهبی ، اما از نظر حقوقی مستقل است.