بایگانی گزارش و گفتگو از: ندای آزادی

شنبه ۲ام آذر ۱۳۹۲ در حوزه :
خانم علیزاده؛ همسر دکتر غروی:

آیا ائمه(ع) نویسنده چنین مقاله‌ای را بازداشت می‌کردند؟

 

گزارش / گفتگو از

فیلتر کردن مطالب

این سایت از نظر هویتی ملی-مذهبی ، اما از نظر حقوقی مستقل است.