بایگانی گزارش و گفتگو از: محمدجواد صابری

سه‌شنبه 16th ژوئن 2020 در حوزه :
محمدجواد صابری

نسخه مجلس برای بیکاری ۱۷ درصدی زنان چیست؟

 

سه‌شنبه 9th ژوئن 2020 در حوزه :
محمدجواد صابری

بیکارترین استان کشور با انبوهی از طرح‌های نیمه‌کاره خاستگاه کولبران است

 

گزارش / گفتگو از

فیلتر کردن مطالب

این سایت از نظر هویتی ملی-مذهبی ، اما از نظر حقوقی مستقل است.