بایگانی گزارش و گفتگو از: حسین علیزاده

یکشنبه 20th می 2012 در حوزه : ,
همزمان با افزایش خطر حمله نظامی

حذف معافیت‌ها و پر کردن سربازخانه‌ها

 

گزارش / گفتگو از

فیلتر کردن مطالب

این سایت از نظر هویتی ملی-مذهبی ، اما از نظر حقوقی مستقل است.